Alkohol a drogy za volantem

Silniční kontrola
Silniční kontrola

Alkohol ani drogy za volant nepatří. V Česku je přípustná hranice alkoholu v krvi stanovena striktně na 0,0 g/l, ale i v zemích, kde je určité množství tolerováno, je požití alkoholu nebo drog před jízdou považováno za významnou přitěžující okolnost.

V Česku je požití zakázaných látek před jízdou postihováno na základě § 125c odst. 1 písm. b) a c) zákona 361/2000 Sb. Pokud je zjištěná hodnota vyšší než 0,3 g/l, je řidiči přiděleno 7 bodů a věc jde automaticky do správního řízení na příslušný dopravní odbor obce s rozšířenou působností. Pokud je zjištěná hodnota do 0,3 g/l, nejsou přidělovány žádné body, ale správní řízení probíhá stejně – věc nelze za žádných okolností vyřešit na místě blokovou pokutou. Trestem ve správním řízení může být pokuta ve výši 2 500 – 20 000 Kč a zákaz řízení na 6 – 12 měsíců. Pokuta může být zvýšena až na 25 000 – 50 000 Kč a zákaz řízení až na 2 roky, pokud je znalecky prokázáno, že se řidič nacházel ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení nebo pokud se odmítl podrobit dechové zkoušce nebo lékařskému vyšetření.

Výše uvedené platí, pokud je zjištěná hodnota nižší než 1 g/l (1 promile u alkoholu – u ostatních látek je posuzováno individuálně). Pokud je zjištěná hodnota vyšší, jedná se o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 274 trestního zákoníku (40/2009 Sb.). Soud může stanovit trest odnětí svobody až na 1 rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. Pokud ovšem řidič v tomto stavu způsobí dopravní nehodu, spáchá čin při výkonu zaměstnání nebo se tohoto činu dopustil opakovaně, je trest odnětí svobody na 6 měsíců až 3 roky.

Další nepříjemný důsledek přichází ze strany pojišťovny. Je-li viník prokazatelně pod vlivem návykové látky, je sice jím způsobená škoda poškozenému vyplacena, ale částka je pak pojišťovnou vymáhána zpět po pojištěném (viz zákon o povinném ručení) – může jít i o miliónové částky, zvláště pokud při nehodě došlo ke zranění. Řízení pod vlivem návykových látek je tedy vysoce rizikové jednání, které může pachatele dovést do vězení a do exekuce.

Zdroj:
http://www.pardubice.eu/urad/konik/spravni-agendy/prestupky/jake-sankce-hrozi-za-prestupky-spojene-s-alkoholem-za-volantem/
http://zakony.centrum.cz/trestni-zakonik/cast-2-hlava-7-dil-1-paragraf-274

Autor: Pavel Řeha

Zeptejte se na alkohol a drogy za volantem v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.