Dopravní přestupky

Přestupek je společensky škodlivý čin, který je v zákoně jako přestupek označen a zároveň nejde o trestný čin. Dopravní přestupek je přestupek proti ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu. Dopravní přestupky projednává buď Policie ČR (a v některých vymezených případech i obecní policie) příkazem na místě (bloková pokuta), nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP). Trestem za přestupek může být pokuta, v některých případech zákaz činnosti (tedy odebrání řidičského průkazu), zároveň jsou některé přestupky hodnoceny v rámci bodového systému.

Autor: Pavel Řeha