Přestupky související s alkoholem

Tyto přestupky jsou uvedeny v zákoně o silničním provozu pod § 125c odst. 1 písm. b), c) a d). Mohou nastat tři následující situace:

  • řidič řídí vozidlo bezprostředně po požití alkoholu nebo v době, kdy je ještě alkoholem ovlivněn (při kontrole nadýchá hodnotu, kdy po odečtení 0,24 promile zůstává hodnota do 1 promile). V tomto případě se pokuta pohybuje od 2 500 do 20 000 Kč, zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok a 7 bodů (pokud byla naměřena hodnota alespoň 0,3 promile),
  • řidič řídí vozidlo  ve stavu vylučujícím způsobilost (naměřená hodnota je vyšší než 1 promile), v tomto případě jde u řidiče motorového vozidla vždy o trestný čin (§ 247 Trestního zákona) a věc jde k soudu,
  • řidič odmítne měření. V tomto případě je stanovena pokuta na 25 000 až 50 000 Kč, zákaz řízení na 1 až 2 roky a 7 bodů (ve všech případech).

Přestupky spojené s alkoholem není možné nikdy řešit příkazem na místě (blokovou pokutou), věc jde vždy do správního řízení.

Autor: Pavel Řeha

Zpět na Dopravní přestupky