Příkaz na místě (bloková pokuta)

Příkazem na místě je možné udělit pouze pokutu (ne zákaz činnosti) a tímto způsobem je možné řešit jen přestupky, za které se zákaz činnosti neukládá. K vybírání pokut tímto způsobem je oprávněná Policie ČR, obecní policie (v určitých případech – viz níže) i úřady obcí s rozšířenou působností.

Maximální sazba pokuty může být:

 • za držení telefonu za jízdy nebo překročení rychlosti do 20 km/h v obci nebo do 30 km/h mimo obec 1 000 Kč
 • za překročení rychlosti o 20 – 40 km/h v obci nebo o 30 – 50 km/h mimo obec, nezastavení na červenou nebo na pokyn policie, neumožnění přejití vozovky chodcům na přechodu nebo jejich ohrožení, nedání přednosti v jízdě, vjetí na železniční přejezd při spuštěném signálu (pouze u nemotorových vozidel) a nedodržení zákazu jízdy u nákladních vozidel 2 500 Kč
 • ve všech ostatních případech 2 000 Kč

Obecní policie může vybírat pokuty na místě za tyto přestupky:

 • držení telefonu za jízdy
 • překročení rychlosti do 20 km/h v obci nebo do 30 km/h mimo obec
 • překročení rychlosti o 20 – 40 km/h v obci nebo o 30 – 50 km/h mimo obec
 • nezastavení na červenou nebo pokyn policie
 • neumožnění přejití vozovky chodcům na přechodu nebo jejich ohrožení
 • nedání přednosti v jízdě
 • vjetí na železniční přejezd při spuštěném signálu (pouze u nemotorových vozidel)
 • nerespektování dopravních značek
 • nedovolené zastavení a stání
 • porušení pravidel pro chůzi, jízdu na kole, na zvířeti, přepravníku (Segway) nebo při vedení a hnaní zvířat

Pokud pachatel s udělením pokuty souhlasí, je mu jako potvrzení vydán pokutový blok. Jeho podpisem se příkaz stává pravomocným a není proti němu odvolání. Existují dva typy bloků – zaplacený na místě (v hotovosti) nebo na místě nezaplacený – v tomto případě je pachatel povinen zaplatit do 15 dnů.

Pokud pachatel s udělením pokuty nesouhlasí, zahájí místně příslušná ORP správní řízení.

Autor: Pavel Řeha

Zpět na Dopravní přestupky