Výzva

Pokud je přestupek zjištěn pomocí kamerového systému nebo jde o neoprávněné zastavení nebo stání a řidič vozidla nebyl zjištěn, může místně příslušná ORP řešit věc zaslání výzvy k zaplacení provozovateli vozidla. Provozovatel vozidla je ten, který je ke dni spáchání přestupku zapsán v registru. Výše pokuty v tomto případě odpovídá pokutě uložené příkazem na místě.

Pokud provozovatel do 15 dnů od doručení výzvy pokutu uhradí, věc je odložena. Pokud provozovatel uhradí pokutu po splatnosti, částka se mu vrátí a je zahájeno řízení. To je zahájeno samozřejmě i v případě, že provozovatel pokutu neuhradí vůbec. Provozovatel může ve lhůtě splatnosti informovat úřad o osobě řidiče, v tomto případě se výzva ruší a je zahájeno řízení o přestupku s řidičem.

Autor: Pavel Řeha

Zpět na Dopravní přestupky