Dodatkové tabulky

Dodatkové tabulky jsou uvedeny v příloze č. 6 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

ČísloVyobrazeníNázev, význam
a užití
E 1

Počet
Počet

Počet

Tabulka doplňuje příslušnou značku vyznačující zpravidla nebezpečí nebo jinou informaci o údaj o jejich počtu.

 E 2a

Tvar křižovatky
Tvar křižovatky

Tvar křižovatky

Tabulka vyznačuje skutečný tvar křižovatky.

E 2b

Tvar křižovatky
Tvar křižovatky

Tvar křižovatky

Tabulka vyznačuje skutečný tvar křižovatky a upřesňuje, která komunikace je hlavní a která vedlejší.

 E 2c

Tvar křižovatky
Tvar křižovatky

Tvar křižovatky

Tabulka vyznačuje skutečný tvar křižovatky a upřesňuje, která komunikace je hlavní a která vedlejší.

E 2d 

Tvar dvou křižovatek
Tvar dvou křižovatek

Tvar dvou křižovatek

Tabulka vyznačuje skutečný tvar dvou nebo více po sobě následujících křižovatek a upřesňuje, která komunikace je hlavní a která vedlejší.

E 3a 

Vzdálenost
Vzdálenost

Vzdálenost

Tabulka vyznačuje vzdálenost k místu, od kterého platí značka, pod níž je tabulka umístěna.

E3b 

Vzdálenost
Vzdálenost

Vzdálenost

Tabulka se používá spolu se značkou „Dej přednost v jízdě!“ jako předběžná ke značce „Stůj, dej přednost v jízdě!“ a vyznačuje vzdálenost k místu, kde platí povinnost zastavit vozidlo.

E 4 

Délka úseku
Délka úseku

Délka úseku

Tabulka vyznačuje délku úseku platnosti značky, pod níž je tabulka umístěna.

E 5 

Největší povolená hmotnost
Největší povolená hmotnost

Největší povolená hmotnost

Tabulka omezuje platnost zákazu, omezení nebo příkazu ze značky, pod níž je umístěna, na vozidlo, jehož největší povolená hmotnost přesahuje údaj uvedený na tabulce. U jízdní soupravy je rozhodný součet nejvyšších povolených hmotností všech vozidel soupravy.

E 6 

Za mokra (za deště)
Za mokra (za deště)

Za mokra (za deště)

Tabulka omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na podmínky mokré vozovky.

E 7a 

Směrová šipka pro směr přímo
Směrová šipka pro směr přímo

Směrová šipka pro směr přímo

Tabulka vyznačuje směr k místu, k němuž se vztahuje značka, pod níž je tabulka umístěna.

E 7b 

Směrová šipka pro odbočení
Směrová šipka pro odbočení

Směrová šipka pro odbočení

Tabulka vyznačuje směr k místu, k němuž se vztahuje značka, pod níž je tabulka umístěna.

E8a 

Začátek úseku
Začátek úseku

Začátek úseku

Tabulka vyznačuje začátek úseku platnosti značky, pod níž je tabulka umístěna.

E 8b 

Průběh úseku
Průběh úseku

Průběh úseku

Tabulka vyznačuje průběh úseku platnosti značky, pod níž je tabulka umístěna.

E 8c 

Konec úseku
Konec úseku

Konec úseku

Tabulka vyznačuje konec úseku platnosti značky, pod níž je tabulka umístěna.

E 8d 

Úsek platnosti
Úsek platnosti

Úsek platnosti

Značka vyznačuje úsek, pro který platí značka, pod níž je tabulka umístěna.

E 8e 

Úsek platnosti
Úsek platnosti

Úsek platnosti

Značka vyznačuje úsek, pro který platí značka, pod níž je tabulka umístěna.

E 9 

Druh vozidla
Druh vozidla

Druh vozidla

Tabulka omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vyznačený druh vozidla. K vyznačení druhů vozidel se užívají zejména příslušné určené symboly.

E 10 

Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou
Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou

Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou

Tabulka vyznačuje tvar křížení pozemní komunikace s dráhou a používá se zejména v případě ostrého úhlu tohoto křížení.

E 11a 

Bez časového poplatku
Bez časového poplatku

Bez časového poplatku

Tabulka označuje úsek dálnice, jehož užití není zpoplatněno časovým poplatkem. Tabulku lze použít také k označení úseku silnice, jehož užití není na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem.

E 11b 

S časovým poplatkem
S časovým poplatkem

S časovým poplatkem

Tabulka označuje úsek silnice, jehož užití je zpoplatněno časovým poplatkem. Tabulku lze použít také k označení úseku dálnice, jehož užití je na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem.

E 11c 

Bez mýtného
Bez mýtného

Bez mýtného

Tabulka označuje úsek dálnice, jehož užití není zpoplatněno mýtným. Tabulku lze použít také k označení úseku silnice, jehož užití není na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno mýtným.

E 11d 

S mýtným
S mýtným

S mýtným

Tabulka označuje úsek silnice, jehož užití je zpoplatněno mýtným. Tabulku lze použít také k označení úseku dálnice, jehož užití je na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno mýtným.

E 11e 

Bez časového poplatku a mýtného
Bez časového poplatku a mýtného

Bez časového poplatku a mýtného

Tabulka označuje úsek dálnice, jehož užití není zpoplatněno časovým poplatkem ani mýtným. Tabulku lze použít také k označení úseku silnice, jehož užití není na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem ani mýtným.

E 11f 

S časovým poplatkem a mýtným
S časovým poplatkem a mýtným

S časovým poplatkem a mýtným

Tabulka označuje úsek silnice, jehož užití je zpoplatněno časovým poplatkem a mýtným. Tabulku lze použít také k označení úseku dálnice, jehož užití je na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem a mýtným.

 E 12a

Jízda cyklistů v protisměru
Jízda cyklistů v protisměru

Jízda cyklistů v protisměru

Tabulka v případě, že je umístěna pod značkou „Jednosměrný provoz“, informuje řidiče o tom, že v protisměru je povolena jízda cyklistů. Této skutečnosti musí řidič přizpůsobit své chování, zejména stanovenou mu povinnost neohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích (cyklisty).

E 12b 

Vjezd cyklistů v protisměru povolen
Vjezd cyklistů v protisměru povolen

Vjezd cyklistů v protisměru povolen

Tabulka v případě, že je umístěna pod značkou „Zákaz vjezdu všech vozidel“, povoluje vjezd cyklistů v protisměru do jednosměrné pozemní komunikace.

E 12c 

Povolený směr jízdy cyklistů
Povolený směr jízdy cyklistů

Povolený směr jízdy cyklistů

Tabulka za použití odpovídajících směrových šipek vyznačuje možný směr jízdy cyklistů.

E 13 

Text nebo symbol
Text nebo symbol

Text nebo symbol

Vhodným nápisem nebo symbolem uvedeným na dodatkové tabulce je zpřesněn nebo omezen význam dopravní značky, pod kterou je dodatková tabulka umístěna.
Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „dopravní obsluha“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost.
Je-li na dodatkové tabulce použit text s výrazem „zásobování“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby a vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

E 14 

Tranzit
Tranzit

Tranzit

Tabulka omezuje platnost značky na nákladní vozidla, pro něž užití takto označeného úseku není nezbytné pro dosažení místa nakládky, vykládky, údržby nebo opravy vozidla, sídla, provozovny nebo obvyklého bydliště dopravce nebo řidiče.

E 15 

Kategorie tunelu
Kategorie tunelu

Kategorie tunelu

Tabulka doplňuje značku „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad“ a informuje o příslušné kategorii tunelu v následujícím úseku pozemní komunikace. Údaj o kategorii se uvádí v rozmezí písmen „B“ až „E“ podle jiného právního předpisu6). Pro tunely kategorie „A“ se tyto značky nepoužívají.

E 16 

Vzdálenost k příští čerpací stanici
Vzdálenost k příští čerpací stanici

Vzdálenost k příští čerpací stanici

Tabulka doplňuje zpravidla značku „Návěst před odpočívkou“ a informuje o vzdálenosti k čerpací stanici, která následuje za čerpací stanicí nacházející se na vyznačované odpočívce.

E 17

Nedostatečný průjezdní profil vozovky
Nedostatečný průjezdní profil vozovky

Nedostatečný průjezdní profil vozovky

Tabulka v kombinaci s dopravní značkou „Jiné nebezpečí“ upozorňuje na omezení průjezdního profilu vozovky.

 

Chcete se naučit nebo si zopakovat dopravní značky? Vyzkoušejte naši mobilní aplikaci Dopravní značky pro Android.
Zeptejte se na dodatkové tabulky v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.