Dopravní zařízení

Dopravní zařízení jsou uvedena v příloze č. 10 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

ČísloVyobrazeníNázev, význam
a užití
Z 1

Dopravní kužel
Dopravní kužel

Dopravní kužel

Dopravní kužely umístěné v řadě za sebou podle svého umístění plní funkci podélné čáry souvislé nebo vodicí čáry, a to i tehdy, jsou-li umístěny na jiné podélné čáře. Mohou též vymezovat plochu, do níž je zakázáno vjíždět.

Z 2

Zábrana pro označení uzavírky
Zábrana pro označení uzavírky

Zábrana pro označení uzavírky

Zábrana se používá zejména k vyznačení úplné uzavírky pozemní komunikace nebo k vyznačení ohrazení pracoviště.

Z 3

Vodicí tabule
Vodicí tabule

Vodicí tabule

Vodicí tabule označuje zejména nebezpečnou zatáčku, v níž musí řidič výrazně snížit rychlost jízdy, a usměrňuje provoz ve směru šipek.
Pokud je nutno na zatáčku zvlášť upozornit, může být bílá barva nahrazena žlutozelenou fluorescenční barvou.
Tabule může být i v provedení jedné šipky nebo sestavy jednotlivých šipek umístěných za sebou.

Z 4a

Z 4b

Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo
Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo a vpravo

Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo a vpravo

Směrovací desky se šikmými pruhy usměrňují provoz ve směru sklonu šikmých pruhů.

Z 4c

Směrovací deska středová
Směrovací deska středová

Směrovací deska středová

Směrovací deska středová usměrňuje provoz po obou stranách desky.

Z 4d

Z 4e

Směrovací deska se šipkou doleva
Směrovací deska se šipkou doleva a doprava

Směrovací deska se šipkou doleva a doprava

Směrovací desky se šipkou usměrňují provoz ve směru šipky.

Z 5a

Z 5b

Vodicí deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo
Vodicí deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo a vpravo

Vodicí deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo a vpravo

Vodicí desky usměrňují provoz ve směru sklonu šikmých pruhů.

Z 5c

Směrovací deska středová
Směrovací deska středová

Vodicí deska středová se šikmými pruhy

Vodicí deska usměrňuje provoz po obou stranách desky.

Z 5d

Vodicí deska středová s vodorovnými pruhy
Vodicí deska středová s vodorovnými pruhy

Vodicí deska středová s vodorovnými pruhy

Vodicí deska odděluje jízdní pruhy a plní funkci podélné čáry souvislé.

Z 6a

Z 6b

Velká zvýrazňující deska Malá zvýrazňující deska
Velká zvýrazňující deska Malá zvýrazňující deska

Velká a malá zvýrazňující deska

Zvýrazňující desky zvýrazňují nebo nahrazují podélnou čáru souvislou zpravidla přechodného vodorovného dopravního značení.

Z 7

Pojízdná uzavírková tabule
Pojízdná uzavírková tabule

Pojízdná uzavírková tabule

Tabule se používá zejména ke krátkodobému označení překážky provozu na pozemních komunikacích, uzavírky jízdního pruhu nebo statického nebo pohyblivého pracovního místa na pozemní komunikaci. V nezměněné nebo sklopené podobě se tabule použije i pro příjezd k označovanému místu ze stanoviště a pro návrat zpět na stanoviště.

Z 8a

Zastavovací terč pro policisty
Zastavovací terč pro policisty

Zastavovací terč pro policisty

Z 8b

Zastavovací terč pro jiné osoby
Zastavovací terč pro jiné osoby

Zastavovací terč pro jiné osoby

Z 8c

Směrovka
Směrovka

Směrovka

Z 9

Žluté a černé pruhy
Žluté a černé pruhy

Žluté a černé pruhy

Pruhy označují trvalou překážku na pozemní komunikaci.

Z 10

Dopravní knoflíky
Dopravní knoflíky

Dopravní knoflíky

Knoflíky doplňují nebo zvýrazňují vodorovné dopravní značky. Dopravní knoflíky doplňující podélnou čáru nebo vodicí čáru jsou barvy bílé. Na mostech a úsecích se zvýšeným nebezpečím častého výskytu náledí lze užít i knoflíky barvy modré. Náhradou za podélnou čáru přechodného vodorovného dopravního značení lze užít sestavy dopravních knoflíků barvy žluté nebo oranžové.

Z 11a

Z 11b

Směrový sloupek bílý levý
Směrový sloupek bílý levý

Směrový sloupek bílý levý a pravý

Sloupky (patníky) označují okraj pozemní komunikace.

Z 11c

Z 11d

Směrový sloupek červený levý
Směrový sloupek červený levý

Směrový sloupek červený levý a pravý

Sloupky vyznačují vyústění účelové komunikace na jinou pozemní komunikaci.

Z 11e

Z 11f

Směrový sloupek modrý levý
Směrový sloupek modrý levý

Směrový sloupek modrý levý a pravý

Sloupky označují úsek pozemní komunikace, kde hrozí zvýšené nebezpečí námrazy. Ve zmenšeném provedení se používají také na svodidlech nebo zábradlích mostů.

Z 11g

Směrový sloupek červený kulatý
Směrový sloupek červený kulatý

Směrový sloupek červený kulatý

Sloupek lze použít jako náhradu za levé a pravé červené směrové sloupky k vyznačení vyústění účelové komunikace.

Z 11h

Směrový sloupek zelený kulatý - baliseta
Směrový sloupek zelený kulatý – baliseta

Směrový sloupek zelený kulatý – baliseta

Sloupek se používá při usměrňování provozu a pro zdůraznění podélné čáry souvislé vodorovného dopravního značení.

Z 12

Krátký příčný práh
Krátký příčný práh

Krátký příčný práh

Práh vytváří krátkou umělou nerovnost na vozovce (zpomalovací práh) a je zpravidla označen žlutočernými pruhy.

 

Chcete se naučit nebo si zopakovat dopravní značky? Vyzkoušejte naši mobilní aplikaci Dopravní značky pro Android.
Zeptejte se na světelné signály v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.