Informativní značky jiné

Informativní značky směrové jsou uvedeny ve 4. části přílohy č. 5 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

ČísloVyobrazeníNázev, význam
a užití
IJ 1

Policie
Policie

Policie

Značka označuje nejbližší služebnu Policie České republiky, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.

IJ 2

Nemocnice
Nemocnice

Nemocnice

Značka označuje nejbližší nemocnici, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.

IJ 3

První pomoc
První pomoc

První pomoc

Značka označuje nejbližší místo lékařské služby první pomoci, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.

IJ 4a

Označník zastávky
Označník zastávky

Označník zastávky

Značka označuje zastávku pro vozidla linkové osobní dopravy.
Ve značce může být uveden symbol vozidla, popřípadě logo nebo název dopravního systému nebo provozovatele linkové osobní dopravy. Je-li ve značce uveden nápis TAXI, jedná se o stanoviště vozidel taxislužby označených střešní svítilnou s nápisem TAXI.

IJ 4b

Označník zastávky
Označník zastávky

Označník zastávky

Značka označuje zastávku pro vozidlo linkové osobní dopravy. Ve značce může být uveden nápis ZASTÁVKA nebo symbol autobusu nebo trolejbusu, název zastávky, popřípadě logo nebo název dopravního systému nebo provozovatele linkové osobní dopravy.

IJ 4c

Zastávka autobusu
Zastávka autobusu

Zastávka autobusu

Značka označuje začátek zastávky autobusu nebo taxislužby.
Je-li místo symbolu autobusu použit nápis TAXI, označuje značka začátek stanoviště vozidel taxislužby označených střešní svítilnou s nápisem TAXI.

IJ 4d

Zastávka tramvaje
Zastávka tramvaje

Zastávka tramvaje

Značka označuje začátek zastávky tramvaje. Pro označení společné zastávky tramvaje a vozidla linkové osobní dopravy nebo trolejbusu se užívá jedné značky s odpovídajícími symboly nebo symbolem vozidla veřejné hromadné dopravy osob.

IJ 4e

Zastávka trolejbusu
Zastávka trolejbusu

Zastávka trolejbusu

Značka označuje začátek zastávky trolejbusu. Pro označení společné zastávky trolejbusu a vozidla linkové osobní dopravy nebo tramvaje se užívá jedné značky s odpovídajícími symboly nebo symbolem vozidla veřejné hromadné dopravy osob.

IJ 5

Informace
Informace

Informace

Značka označuje nejbližší informační centrum, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu. Na značce též může být vyznačena provozní doba.

IJ 6

Telefon
Telefon

Telefon

Značka označuje nejbližší veřejnou telefonní stanici, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.

IJ 7

Čerpací stanice
Čerpací stanice

Čerpací stanice

Značka označuje nejbližší čerpací stanici pohonných hmot, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.
V případě čerpací stanice alternativních paliv nebo dobíječi stanice elektromobilů lze na značce uvést příslušný určený symbol.

IJ 8

Opravna
Opravna

Opravna

Značka označuje nejbližší opravnu motorových vozidel, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.

IJ 9

Stanice technické kontroly
Stanice technické kontroly

Stanice technické kontroly

Značka označuje nejbližší stanici technické kontroly, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.

IJ 10

Hotel nebo motel
Hotel nebo motel

Hotel nebo motel

Značka označuje nejbližší hotel nebo motel, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.

IJ 11a

Restaurace
Restaurace

Restaurace

Značka označuje nejbližší restauraci, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.

IJ 11b

Občerstvení
Občerstvení

Občerstvení

Značka označuje nejbližší zařízení, kde je poskytováno občerstvení, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.

IJ 12

WC
WC

WC

Značka označuje nejbližší veřejně přístupné WC, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.

IJ 13

Místo pro odpočinek
Místo pro odpočinek

Místo pro odpočinek

Značka označuje nejbližší místo vhodné a vybavené pro krátké posezení a odpočinek, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.

IJ 14a

Tábořiště pro stany
Tábořiště pro stany

Tábořiště pro stany

Značka označuje nejbližší tábořiště pro stany, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.

IJ 14b

Tábořiště pro obytné přívěsy
Tábořiště pro obytné přívěsy

Tábořiště pro obytné přívěsy

Značka označuje nejbližší tábořiště pro obytné přívěsy, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.

IJ 14c

Tábořiště pro stany a pro obytné přívěsy
Tábořiště pro stany a pro obytné přívěsy

Tábořiště pro stany a pro obytné přívěsy

Značka označuje nejbližší tábořiště pro stany a obytné přívěsy, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.

IJ 16

Silniční kaple
Silniční kaple

Silniční kaple

Značka označuje nejbližší modlitební místo s parkovištěm, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.

IJ 17a

Truckpark
Truckpark

Truckpark

Značka informuje zpravidla na dálnici a silnici pro motorová vozidla o komplexním obslužném zařízení pro nákladní vozidla, k němuž se odbočuje na nejbližší křižovatce.

IJ 17b

Návěst před truckparkem
Návěst před truckparkem

Návěst před truckparkem

Značka informuje o vzdálenosti ke komplexnímu obslužnému zařízení pro nákladní vozidla.

IJ 18a

Návěst před odpočívkou
Návěst před odpočívkou

Návěst před odpočívkou

Značka informuje o vzdálenosti k nejbližší odpočívce a o službách poskytovaných na této odpočívce.
Na značce lze uvést název odpočívky.

IJ 18b

Návěst před odbočením na odpočívku
Návěst před odbočením na odpočívku

Návěst před odbočením na odpočívku

Značka informuje zpravidla o začátku odbočovacího pruhu k nejbližší odpočívce a o službách poskytovaných na této odpočívce.
Na značce lze uvést název odpočívky.

IJ 18c

Návěst pro odbočení na odpočívku
Návěst pro odbočení na odpočívku

Návěst pro odbočení na odpočívku

Značka informuje o místě odbočení k nejbližší odpočívce a o službách poskytovaných na této odpočívce.
Na značce lze uvést název odpočívky.

 

Chcete se naučit nebo si zopakovat dopravní značky? Vyzkoušejte naši mobilní aplikaci Dopravní značky pro Android.
Zeptejte se na informativní značky jiné v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.