Informativní značky směrové

Informativní značky směrové jsou uvedeny ve 3. části přílohy č. 5 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

ČísloVyobrazeníNázev, význam
a užití
IS 1a
IS 1b
IS 1c

Směrová tabule pro příjezd k dálnici (přímo, vlevo nebo vpravo)
Směrová tabule pro příjezd k dálnici (přímo, vlevo nebo vpravo)
Směrová tabule pro příjezd k dálnici (přímo, vlevo nebo vpravo)

Značky informují o směru k vyznačenému cíli (cílům) s využitím dálnice. Na značce lze použít symbol Směrová tabule pro příjezd k dálnici (přímo, vlevo nebo vpravo)dálnice i samostatně.

 IS 1d
IS 1e
IS 1f

Směrová tabule před nájezdem na dálnici (přímo, vlevo nebo vpravo)
Směrová tabule před nájezdem na dálnici (přímo, vlevo nebo vpravo)
Směrová tabule před nájezdem na dálnici (přímo, vlevo nebo vpravo)

Značky vyznačují směr nájezdu na dálnici, její cíl (cíle) a číslo. Trasa za dopravní značkou již vede jen na těleso dálnice.

 IS 2a
IS 2b
IS 2c

Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (přímo, vlevo nebo vpravo)
Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (přímo, vlevo nebo vpravo)
Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (přímo, vlevo nebo vpravo)

Značka informuje o směru k vyznačenému cíli (cílům) s využitím silnice pro motorová vozidla.

IS 2d
IS 2e
IS 2f

Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla (přímo, vlevo nebo vpravo)
Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla (přímo, vlevo nebo vpravo)
Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla (přímo, vlevo nebo vpravo)

Značka vyznačuje směr nájezdu na silnici pro motorová vozidla, její cíl (cíle) a číslo.

IS 3a
IS 3b
IS 3c

Směrová tabule s cílem (přímo, vlevo nebo vpravo)
Směrová tabule s cílem (přímo, vlevo nebo vpravo)
Směrová tabule s cílem (přímo, vlevo nebo vpravo)

Značka informuje o směru a zpravidla i vzdálenosti v kilometrech k vyznačenému cíli (cílům). Číslo silnice se uvádí v rámečku.

IS 4a
IS 4b
IS 4c

Směrová tabule s místním cílem (přímo, vlevo nebo vpravo)
Směrová tabule s místním cílem (přímo, vlevo nebo vpravo)
Směrová tabule s místním cílem (přímo, vlevo nebo vpravo)

Značka informuje o směru a zpravidla i vzdálenosti v kilometrech k vyznačenému místnímu cíli (cílům).

IS 5

Směrová tabule s jiným cílem
Směrová tabule s jiným cílem
Směrová tabule s jiným cílem

Značka informuje vhodným nápisem nebo symbolem o směru, popřípadě o vzdálenosti k jinému cíli než obci nebo její části. Jiným cílem se rozumí zejména dopravně přístupný veřejný objekt, který se nepovažuje za místní cíl a pokud pro něj není určena jiná dopravní značka. Za jiný cíl se považují zejména letiště, nádraží, výstaviště, průmyslová zóna, nákupní zóna aj.

IS 6a

Označení křižovatky
Označení křižovatky
Označení křižovatky

Značka informuje zpravidla na dálnici a silnici pro motorová vozidla o blížící se mimoúrovňové křižovatce s jinou pozemní komunikací a o jejím čísle. V případě křížení dvouOznačení křižovatky dálnic se na značce použije symbol dálničního uzlu.

 IS 6b

Návěst před křižovatkou
Návěst před křižovatkou
Návěst před křižovatkou

Značka informuje o cíli (cílech) ve směru přímo a ve směru odbočení. Při umístění nad vozovkou šipkyNávěst před křižovatkousoučasně vyjadřují počet a uspořádání jízdních pruhů.

Místo symbolu výjezdu lze na značce užít symbol uzlu, popřípadě nemusí být nástavec s označením křižovatky vůbec umístěn. V případě užití značky v křižovatce se vzdálenost neuvádí.

 IS 6d

Návěst před křižovatkou III
Návěst před křižovatkou
Návěst před křižovatkou

Značka informuje o cíli (cílech) a počtu a uspořádání jízdních pruhů ve směru přímo a ve směru odbočení. Značku nelze umístit nad vozovku. Značku lze použít také jako předzvěstnou, v takovém případě se na značce uvede příslušná vzdálenost.

IS 6e

Směrová návěst pro směr přímo
Směrová návěst pro směr přímo
Směrová návěst pro směr přímo

Značka informuje o cíli (cílech) a počtu jízdních pruhů ve směru přímo. Při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují způsob řazení před křižovatkou. Značku lze použít také jako předzvěstnou, v takovém případě se na značce uvede příslušná vzdálenost.

IS 6f

Směrová návěst před odbočením
Směrová návěst před odbočením
Směrová návěst před odbočením

Značka informuje před místem odbočení o cíli (cílech) a počtu jízdních pruhů ve směru odbočení. Při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují způsob řazení před křižovatkou. Značku lze použít také jako předzvěstnou, v takovém případě se na značce uvede příslušná vzdálenost.

 IS 6g

Směrová návěst před odbočením II
Směrová návěst před odbočením
Směrová návěst před odbočením

Značka informuje zpravidla v místě začátku odbočovacího pruhu o cíli (cílech) a počtu jízdních pruhů ve směru odbočení. Při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují způsob řazení před křižovatkou. Značku lze použít také jako předzvěstnou, v takovém případě se na značce uvede příslušná vzdálenost.

IS 7a

Směrová návěst pro odbočení
Směrová návěst pro odbočení
Směrová návěst pro odbočení

Značka informuje v místě odbočení o cíli (cílech) na navazující pozemní komunikaci.

 IS 7b

Směrová tabule pro výjezd
Směrová tabule pro výjezd
Směrová tabule pro výjezd

Značka informuje o číslu výjezdu z dálnice nebo silnice pro motorová vozidla na jinou pozemní komunikaci a označuje místo odbočení.

IS 8a

Dálková návěst s šipkou
Dálková návěst s šipkou
Dálková návěst s šipkou

Značka informuje o cílech a o směru k uvedeným cílům a slouží jako potvrzení správné volby dalšího směru jízdy.

IS 8b

Dálková návěst se vzdálenostmi
Dálková návěst se vzdálenostmi
Dálková návěst se vzdálenostmi

Značka informuje o cílech a o vzdálenosti k uvedeným cílům v kilometrech a slouží jako potvrzení správné volby dalšího směru jízdy.

IS 9a

Návěst před úrovňovou křižovatkou
Návěst před úrovňovou křižovatkou
Návěst před úrovňovou křižovatkou

Značka informuje o směru k vyznačeným cílům z křižovatky a vyznačuje vedení hlavní a vedlejší pozemní komunikace. V dolní části značky lze uvést vzdálenost k této křižovatce.

 IS 9b

Návěst před okružní křižovatkou
Návěst před okružní křižovatkou
Návěst před okružní křižovatkou

Značka informuje o směru z okružní křižovatky k vyznačeným cílům.

 IS 9c

Návěst před křižovatkou s omezením Značka informuje o omezení provozu nebo o nebezpečí za nejbližší křižovatkou.
Návěst před křižovatkou s omezením
Značka informuje o omezení provozu nebo o nebezpečí za nejbližší křižovatkou.
Návěst před křižovatkou s omezením

Značka informuje o omezení provozu nebo o nebezpečí za nejbližší křižovatkou.

 IS 9d

Návěst před křižovatkou s omezením Značka informuje o omezení provozu nebo o nebezpečí za nejbližší křižovatkou a o směru objíždění.
Návěst před křižovatkou s omezením
Značka informuje o omezení provozu nebo o nebezpečí za nejbližší křižovatkou a o směru objíždění.
Návěst před křižovatkou s omezením

Značka informuje o omezení provozu nebo o nebezpečí za nejbližší křižovatkou a o směru objíždění.

IS 9e

Návěst před křižovatkou s omezením
Návěst před křižovatkou s omezením
Návěst před křižovatkou s omezením

Značka informuje před křižovatkou o tom, že na následující křižovatce je zakázáno jet vyznačeným směrem, a pro tento případ informuje o možném směru objíždění.

IS 10a

Návěst změny směru jízdy
Návěst změny směru jízdy
Návěst změny směru jízdy

Značka informuje zejména o změně směru jízdy na pozemní komunikaci nebo o způsobu průjezdu místa na pozemní komunikaci, popřípadě o vzdálenosti k takovému místu a vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů.

 IS 10b

Návěst změny směru jízdy II
Návěst změny směru jízdy II
Návěst změny směru jízdy

Značka informuje zejména o změně směru jízdy na pozemní komunikaci nebo o způsobu průjezdu místa na pozemní komunikaci, popřípadě o vzdálenosti k takovému místu a vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů.

IS 10c

Návěst změny směru jízdy před překážkou
Návěst změny směru jízdy před překážkou
Návěst změny směru jízdy před překážkou

Značka informuje zejména o změně směru jízdy před trvalou překážkou.

IS 10d

Návěst změny směru jízdy s omezením
Návěst změny směru jízdy s omezením
Návěst změny směru jízdy s omezením

Značka informuje zejména o změně směru jízdy na pozemní komunikaci nebo o způsobu průjezdu místa na pozemní komunikaci, popřípadě o vzdálenosti k takovému místu a vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů, a současně vyznačuje omezení platné pro příslušný jízdní pruh.

IS 11a

Návěst před objížďkou
Návěst před objížďkou
Návěst před objížďkou

Značka informuje o uzavírce nebo omezení na pozemní komunikaci. Na značce se podle povahy uzavírky vyznačuje symbol příslušné zákazové značky; lze uvést i délku objížďky a popřípadě další doplňující údaje.

IS 11b

Směrová tabule pro vyznačení objížďky
Směrová tabule pro vyznačení objížďky
Směrová tabule pro vyznačení objížďky

Značka vyznačuje směr a průběh objížďky. Značku lze použít k vyznačení odklonové trasy pro určitý druh vozidel uvedený na značce určeným symbolem nebo nápisem ve směru jízdy k určitému cíli.

 IS 11c

Směrová tabule pro vyznačení objížďky II
Směrová tabule pro vyznačení objížďky
Směrová tabule pro vyznačení objížďky

Značka vyznačuje směr a průběh objížďky nebo odklonové trasy.

 IS 11d

Směrová tabule pro vyznačení objížďky III
Směrová tabule pro vyznačení objížďky III
Směrová tabule pro vyznačení objížďky

Značka vyznačuje směr a průběh objížďky nebo odklonové trasy. Na značce se uvádí číslo dálnice nebo silnice, pro niž je objížďka vyznačena. Kromě čísla může být na značce vyznačen i druh vozidla, pro nějž značka platí.

IS 13

Blízká návěst
Blízká návěst
Blízká návěst

Značka informuje o nejbližším cíli a o vzdálenosti v kilometrech k němu. Značka se umisťuje zpravidla na výjezdu z obce.

IS 14

Hranice územního celku
Hranice územního celku
Hranice územního celku

Značka označuje hranici územního celku a informuje o jeho názvu.

IS 15a

Jiný název
Jiný název
Jiný název

Značka informuje například o názvu řeky, pohoří, přírodní rezervace, části obce atp. Značka může být doplněna vhodným symbolem.

IS 15b

Jiný název
Jiný název
Jiný název

Značka informuje o stavebním objektu v trase pozemní komunikace (například tunel nebo most) a jeho délce.

IS 16a

Číslo dálnice
Číslo dálnice
Číslo dálnice

Značka informuje o čísle dálnice.

IS 16b

Číslo silnice
Číslo silnice
Číslo silnice

Značka informuje o třídě a čísle silnice. Číslo 1 až 99 označuje silnici první třídy; trojciferné číslo označuje silnici druhé třídy; označení silnic třetí třídy se na značce zpravidla nepoužívá. Pro vyznačení směru

Číslo silnice
Číslo silnice

k určité silnici se značka použije v provedení s přerušovaným rámečkem.

IS 17

Číslo silnice pro mezinárodní provoz
Číslo silnice pro mezinárodní provoz
Číslo silnice pro mezinárodní provoz

Značka informuje o čísle silnice pro mezinárodní provoz.

IS 18a

Kilometrovník
Kilometrovník
Kilometrovník

Značka označuje staničení (vzdálenost) od počátku pozemní komunikace. Značka může být doplněna označením strany směrově rozdělené pozemní komunikace.

IS 18b

Kilometrovník II
Kilometrovník
Kilometrovník

Značka označuje staničení (vzdálenost) od počátku pozemní komunikace. Na značce se šipkou vyznačuje směr k nejbližší hlásce tísňového volání. Značka může být doplněna označením strany směrově rozdělené pozemní komunikace.

IS 19a
IS 19b
IS 19c

Směrová tabule pro cyklisty (přímo, vlevo nebo vpravo)
Směrová tabule pro cyklisty (přímo, vlevo nebo vpravo)
Směrová tabule pro cyklisty (přímo, vlevo nebo vpravo)

Značka informuje o směru a vzdálenosti v kilometrech k vyznačenému cíli (cílech) cyklistické trasy a o čísle (popřípadě jiném označení) této trasy.

IS 20

Návěst před křižovatkou pro cyklisty
Návěst před křižovatkou pro cyklisty
Návěst před křižovatkou pro cyklisty

Značka informuje o směru a čísle (popřípadě jinémNávěst před křižovatkou pro cyklisty

označení) cyklistické trasy v místě jejich vzájemného křížení a vyznačuje jejich průběh křižovatkou.

IS 21a
IS 21b
IS 21c

Směrová tabulka pro cyklisty (přímo, vlevo nebo vpravo)
Směrová tabulka pro cyklisty (přímo, vlevo nebo vpravo)
Směrová tabulka pro cyklisty (přímo, vlevo nebo vpravo)

Značka informuje o čísle (popřípadě jiném označení) cyklistické trasy a označuje její průběh.

IS 21d

Konec cyklistické trasy
Konec cyklistické trasy
Konec cyklistické trasy

Značka informuje o konci značené cyklistické trasy.

IS 22a
IS 22b
IS 22c
IS 22d
IS 22e
IS 22f

Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství
Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství
Označení názvu ulice nebo jiného veřejného prostranství

Značka informuje o názvu a průběhu a popřípadě směru k vyznačené ulici nebo jinému veřejnému prostranství.

IS 23

Návěst pro kulturní nebo turistický cíl
Návěst pro kulturní nebo turistický cíl
Návěst pro kulturní nebo turistický cíl

Značka informuje o blízkém kulturním nebo turistickém cíli. Symbol na značce schematicky vyobrazuje příslušný cíl.

IS 24a

Kulturní nebo turistický cíl
Kulturní nebo turistický cíl
Kulturní nebo turistický cíl

Značka informuje o směru k vyznačenému turistickému nebo kulturnímu cíli. Značka může být doplněna určeným symbolem.

IS 24b

Směrová tabule pro kulturní nebo turistický cíl
Směrová tabule pro kulturní nebo turistický cíl
Směrová tabule pro kulturní nebo turistický cíl

Značka informuje o směru a vzdálenosti k vyznačenému turistickému nebo kulturnímu cíli. Značka může být doplněna určeným symbolem.

IS 24c

Komunální cíl
Komunální cíl
Komunální cíl

Značka informuje o směru k vyznačenému komunálnímu cíli. Značka může být doplněna určeným nebo jiným vhodným symbolem a může být provedena i v jiném barevném provedení, které není zaměnitelné s jinou dopravní značkou.

 

Chcete se naučit nebo si zopakovat dopravní značky? Vyzkoušejte naši mobilní aplikaci Dopravní značky pro Android.
Zeptejte se na informativní značky směrové v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.