Informativní značky zónové

Informativní značky zónové jsou uvedeny v 1. části přílohy č. 5 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

ČísloVyobrazeníNázev, význam
a užití
IZ 1a

Dálnice
Dálnice
Dálnice

Značka označuje pozemní komunikaci, na níž kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz na dálnici. Užití takto označené pozemní komunikace je zpoplatněno mýtným nebo časovým poplatkem podle zvláštního právního předpisu, jestliže z jejího doplnění příslušnou dodatkovou tabulkou nevyplývá jinak. Na silnici pro motorová vozidla značka označuje zároveň konec silnice pro motorová vozidla.

IZ 1b

Konec dálnice
Konec dálnice
Konec dálnice

Značka označuje konec pozemní komunikace, kde platí zvláštní pravidla pro provoz na dálnici.

IZ 2a

Silnice pro motorová vozidla
Silnice pro motorová vozidla
Silnice pro motorová vozidla

Značka označuje pozemní komunikaci, na níž kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz na silnici pro motorová vozidla. Užití takto označené pozemní komunikace není zpoplatněno, pokud z příslušné dodatkové tabulky umístěné pod touto značkou nevyplývá jinak. Na dálnici značka označuje zároveň konec dálnice.

IZ 2b

Konec silnice pro motorová vozidla
Konec silnice pro motorová vozidla
Konec silnice pro motorová vozidla

Značka označuje konec pozemní komunikace, kde platí zvláštní pravidla pro provoz na silnici pro motorová vozidla.

IZ 3a

Tunel
Tunel
Tunel

Značka označuje vjezd do tunelu, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v tunelu. U tunelů delších než 500 m se ve spodní části značky nebo na dodatkové tabulce uvede jejich skutečná délka. U tunelů delších než 3000 m se zbývající délka tunelu uvádí každých 1000 m.

IZ 3b

Konec tunelu
Konec tunelu
Konec tunelu

Značka označuje místo, kde končí platnost zvláštních pravidel pro provoz v tunelu.

IZ 4a

Obec
Obec
Obec

Značka označuje začátek území, kde platí pravidla pro provoz v obci a informuje o názvu obce.

IZ 4b

Konec obce
Konec obce
Konec obce

Značka označuje konec obce.

IZ 4c

Obec v jazyce národnostní menšiny
Obec v jazyce národnostní menšiny
Obec v jazyce národnostní menšiny

Značka má shodný význam jako značka „Obec“, umisťuje se společně s ní a informuje o názvu obce v jazyce národnostní menšiny.

IZ 4d

Konec obce v jazyce národnostní menšiny
Konec obce v jazyce národnostní menšiny
Konec obce v jazyce národnostní menšiny

Značka označuje konec obce v jazyce národnostní menšiny.

IZ 5a

Obytná zóna
Obytná zóna
Obytná zóna

Značka označuje oblast, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v obytné zóně.

IZ 5b

Konec obytné zóny
Konec obytné zóny
Konec obytné zóny

Značka označuje konec obytné zóny. Značka může být při výjezdu z obytné zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Obytná zóna“.

IZ 6a

Pěší zóna
Pěší zóna
Pěší zóna

Značka označuje oblast, zejména část obce, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v pěší zóně. Ve spodní části značky se vyznačuje vhodným nápisem nebo symbolem, kterým vozidlům je vjezd do této oblasti povolen a popřípadě v jaké době.

IZ 6b

Konec pěší zóny
Konec pěší zóny
Konec pěší zóny

Značka označuje konec pěší zóny. Značka může být při výjezdu z obytné zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Pěší zóna“.

IZ 7a

Emisní zóna
Emisní zóna
Emisní zóna

Značka označuje oblast, zejména část obce, kde je omezen provoz vozidel, která nesplňují zvláštní emisní podmínky. Ve spodní části značky se vyznačuje příslušným symbolem emisní plakety, kterým vozidlům je vjezd do této oblasti povolen a popřípadě v jaké době. Emisní plaketa je vozidlům přidělována na základě jejich emisní kategorie odrážející zátěž životního prostředí. Plaketa musí být na vozidle viditelně umístěna.

IZ 7b

Konec emisní zóny
Konec emisní zóny
Konec emisní zóny

Značka označuje konec emisní zóny. Značka může být při výjezdu z emisní zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Emisní zóna“.

IZ 8a

Zóna s dopravním omezením
Zóna s dopravním omezením
Zóna s dopravním omezením

Značka označuje oblast, zejména část obce, kde platí výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušných vyobrazení značky nebo značek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno jinak. Dopravní omezení týkající se jen určitých vozidel, doby apod. se vyznačuje ve spodní části značek vhodným nápisem nebo symbolem.Zóna s dopravním omezením Značka může být provedena ve čtvercovém formátu.
V případě, že je na značce vyobrazena příkazová nebo zákazová dopravní značka, má tato zónová dopravní značka charakter příkazové nebo zákazové dopravní značky.

IZ 8b

Konec zóny s dopravním omezením
Konec zóny s dopravním omezením
Konec zóny s dopravním omezením

Značka označuje konec oblasti, kde platí výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušné značky „Zóna s dopravním omezením“.

IZ 9a

Zóna pro cyklisty
Zóna pro cyklisty
Zóna pro cyklisty

Zóna pro cyklistyZnačka označuje oblast, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v cyklistické zóně. Ve spodní části značky se uvedou nápisem nebo vhodným symbolem jiná vozidla než jízdní kola, kterým je vjezd do cyklistické zóny povolen.

IZ 9b

Konec zóny pro cyklisty
Konec zóny pro cyklisty
Konec zóny pro cyklisty

Značka označuje konec cyklistické zóny. Značka může být při výjezdu z cyklistické zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Zóna pro cyklisty“.

 

Chcete se naučit nebo si zopakovat dopravní značky? Vyzkoušejte naši mobilní aplikaci Dopravní značky pro Android.
Zeptejte se na informativní značky zónové v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.