Která vozidla musí mít sjednáno povinné ručení

Povinné ručení musí mít uzavřeno každé vozidlo, které může způsobit škodu svým provozem na veřejné komunikaci. 

Základní kategorie jsou:

  • osobní automobily,
  • motocykly,
  • nákladní a speciální automobily,
  • autobusy a trolejbusy,
  • přívěsy a návěsy,
  • pojízdné pracovní stroje s registrační značkou i bez ní, vysokozdvižné vozíky, motorové ruční vozíky,
  • traktory s registrační značkou i bez ní, jednonápravové kultivační traktory,
  • sanitky,
  • obytné automobily,
  • tahače návěsů.

Dle rozsudku Evropského soudního dvora C162-13 není podstatné, jestli ke škodě došlo na veřejné komunikaci – povinné ručení se vztahuje na každou škodu způsobenou provozem vozidla. Měly by ho tedy uzavřít i zahradní traktory s vlastním pohonem, bagry, kombajny a různé stavební a zemědělské stroje, které se při svém provozu mohou dostat do situace, kdy hrozí vznik újmy na zdraví nebo majetku.

Jelikož však dosud nedošlo k implementaci rozsudku do evropské směrnice, musí mít v současné době povinné ručení pouze vozidla, pohybující se po veřejných komunikacích.

Zdroj:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157341&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=159904

Autor: Pavel Řeha

Zeptejte se na kategorie vozidel s povinným ručením v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.