Likvidace pojistné události – odtah a náhradní vozidlo

Likvidace pojistné události - odtah a náhradní vozidlo
Likvidace pojistné události – odtah a náhradní vozidlo

Dalšími běžně uplatňovanými nároky jsou odtah a náhradní vozidlo. Z povinného ručení je likvidní odtah vozidla z místa nehody na místo, kde může být bezpečně odstaveno, popř. do servisu, nikoliv často několik set kilometrů dlouhé odtahy do sídla crash-huntera – takové nároky nejsou pojišťovnami akceptovány. Vždy platí, že odtah musí mít (stejně jako všechny ostatní nároky) přímou souvislost s nehodou.

Nárok na náhradní vozidlo musí být rovněž přiměřený škodě – u parciálních škod po ekonomicky zdůvodnitelnou dobu opravy (dle časových jednotek v Audatexu), u totální škody po dobu nezbytnou k pořízení nového vozidla (obvykle 10 dní). Zde je třeba znovu připomenout, že smluvní servisy vždy poskytují náhradní vozidla v souladu s těmito pravidly, takže nehrozí překročení termínu. U škod likvidovaných rozpočtem je v případě uplatnění nároku na náhradní vozidlo třeba vždy prohlédnout vozidlo i po opravě, aby bylo zřejmé, že vozidlo bylo opraveno a na náhradní vozidlo tím vznikl nárok.

Náhradní vozidlo musí být stejné nebo nižší kategorie jako vozidlo poškozené a sazba za zapůjčení musí odpovídat sazbě obvyklé. Zní to jako samozřejmost, ale hlavním zdrojem zisku crash-hunterů je právě vystavovaní faktur za náhradní vozidla (často pouze fiktivních) na neúměrně dlouhou dobu, neodpovídajících kategorii poškozeného vozidla a s tím související předraženou denní sazbou.

Autor: Pavel Řeha

Zeptejte se na likvidaci pojistné události v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.