Přednost chodců na přechodu

Mezi veřejností je rozšířená ne zcela přesná informace o tom, že chodci mají na přechodu absolutní přednost. Dle § 5 odst. 2 písm. f) zákona 361/2000 Sb. řidič nesmí “ohrozit nebo omezit chodce, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce nebo který zjevně hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před přechodem pro chodce; tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje”. Dle § 54 odst. 3 téhož zákona však “chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem”.

Tato pravidla se zdánlivě vzájemně popírají, ale logika zákona je jasná: žádná přednost (s výjimkou vozidel opatřených modrým majákem) není absolutní, ale vždy záleží na aktuální situaci. Řidič vozidla sice musí umožnit chodci přejít vozovku, ale pouze za předpokladu, že je o úmyslu chodce zjevně informován, nachází se v dostatečné vzdálenosti, aby mohl zpomalit, popř. zastavit vozidlo a tato vzdálenost je přiměřená typu jeho vozidla (např. u nákladních vozidel a autobusů musíme počítat s delší vzdáleností). Pokud chodec, přesvědčený o své “absolutní přednosti”, vstoupí do vozovky těsně před přijíždějícím vozidlem, tak nejenže riskuje život, ale porušuje i zákon o provozu.

Ustanovení zákona se explicitně nevztahují na tramvaje, které jakožto kolejová vozidla mají zcela odlišnou úroveň adheze a je pro ně tedy fyzikálně nemožné bezpečně zastavit před přechodem.

Autor: Pavel Řeha

Zeptejte se na přednost chodců na přechodu v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.