Příkazové značky

Příkazové značky jsou uvedeny v příloze č. 4 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Příkazové značky se umísťují u místa, kde příkaz začíná, popřípadě končí.

ČísloVyobrazeníNázev, význam
a užití
C 1

Kruhový objezd
Kruhový objezd
Kruhový objezd

Značka přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených. Je-li značka doplněna značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“, musí řidič vjíždějící na kruhový objezd dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po kruhovém objezdu.

C 2a

Přikázaný směr jízdy přímo
Přikázaný směr jízdy přímo
Přikázaný směr jízdy přímo

Značka přikazuje jízdu ve směru přímo.

C 2b

Přikázaný směr jízdy vpravo
Přikázaný směr jízdy vpravo
Přikázaný směr jízdy vpravo

Značka přikazuje jízdu ve směru vpravo.

C 2c 

Přikázaný směr jízdy vlevo
Přikázaný směr jízdy vlevo
Přikázaný směr jízdy vlevo

Značka přikazuje jízdu ve směru vlevo.

C 2d

Přikázaný směr jízdy přímo a vpravo
Přikázaný směr jízdy přímo a vpravo
Přikázaný směr jízdy přímo a vpravo

Značka přikazuje jízdu ve směru přímo a vpravo.

C 2e 

Přikázaný směr jízdy přímo a vlevo
Přikázaný směr jízdy přímo a vlevo
Přikázaný směr jízdy přímo a vlevo

Značka přikazuje jízdu ve směru přímo a vlevo.

C 2f 

Přikázaný směr jízdy vpravo a vlevo
Přikázaný směr jízdy vpravo a vlevo
Přikázaný směr jízdy vpravo a vlevo

Značka přikazuje jízdu ve směru vpravo a vlevo.

C 3a

Přikázaný směr jízdy zde vpravo
Přikázaný směr jízdy zde vpravo
Přikázaný směr jízdy zde vpravo

Značka přikazuje jízdu ve směru vpravo bezprostředně před značkou.

C 3b

Přikázaný směr jízdy zde vlevo
Přikázaný směr jízdy zde vlevo
Přikázaný směr jízdy zde vlevo

Značka přikazuje jízdu ve směru vlevo bezprostředně před značkou.

C 4a

Přikázaný směr objíždění vpravo
Přikázaný směr objíždění vpravo
Přikázaný směr objíždění vpravo

Značka přikazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vpravo.

C 4b

Přikázaný směr objíždění vlevo
Přikázaný směr objíždění vlevo
Přikázaný směr objíždění vlevo

Značka přikazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vlevo.

C 4c

Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo
Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo
Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo

Značka přikazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vpravo nebo vlevo.

C 5a

Sněhové řetězy
Sněhové řetězy
Sněhové řetězy

Značka přikazuje řidiči motorového vozidla o třech a více kolech pokračovat v jízdě až po nasazení sněhových (protiskluzových) řetězů na nejméně dvě hnací kola. Povinnost se nevztahuje na vozidla, která jsou vybavena pneumatikami s protiskluzovými hroty.

C 5b

Sněhové řetězy - konec
Sněhové řetězy – konec
Sněhové řetězy – konec

Značka ukončuje platnost příkazové značky „Sněhové řetězy“.

C 6a

Nejnižší dovolená rychlost
Nejnižší dovolená rychlost
Nejnižší dovolená rychlost

Značka řidiči přikazuje, pokud to ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích dovolují, jet nejméně rychlostí vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu. Okolností pro nedodržení nejnižší dovolené rychlosti jízdy je například vysoká hustota provozu, špatný stavební stav pozemní komunikace, mlha, náledí apod.

C 6b

Konec nejnižší dovolené rychlosti
Konec nejnižší dovolené rychlosti
Konec nejnižší dovolené rychlosti

Značka ukončuje platnost značky „Nejnižší dovolená rychlost“.

C 7a

Stezka pro chodce
Stezka pro chodce
Stezka pro chodce

Značka přikazuje chodcům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak. Chodcem se rozumí i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vedoucí jízdní kolo, psa apod. Stezku pro chodce smí užít i osoba pohybující se na osobním přepravníku.

C 7b

Konec stezky pro chodce
Konec stezky pro chodce
Konec stezky pro chodce

Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro chodce“.

C 8a

Stezka pro cyklisty
Stezka pro cyklisty
Stezka pro cyklisty

Značka přikazuje cyklistům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí jízdní kolo, osoba pohybující se na kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení a osoba pohybující se na osobním přeopravníku. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.

C 8b

Konec stezky pro cyklisty
Konec stezky pro cyklisty
Konec stezky pro cyklisty

Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro cyklisty“.

C 9a

Stezka pro chodce a cyklisty společná
Stezka pro chodce a cyklisty společná
Stezka pro chodce a cyklisty společná

Značka přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru takto označeného společného pruhu nebo stezky. Stezku pro chodce a cyklisty smí užít také osoba jedoucí na osobním přepravníku. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak. Chodci a cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit.

C 9b

Konec stezky pro chodce a cyklisty společné
Konec stezky pro chodce a cyklisty společné
Konec stezky pro chodce a cyklisty společné

Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro chodce a cyklisty společná“.

C 10a

Stezka pro chodce a cyklisty dělená
Stezka pro chodce a cyklisty dělená
Stezka pro chodce a cyklisty dělená

Značka přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru části vyznačené pro chodce nebo cyklisty a označuje jejich situování. Stezku pro chodce a cyklisty smí užít také osoba jedoucí na osobním přepravníku. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je její užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak. Chodci a cyklisté smějí sousedního pruhu užít jen při obcházení, objíždění překážky nebo vzájemném vyhýbání.

C 10b

Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené
Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené
Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené

Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro chodce a cyklisty dělená“.

C 11a

Stezka pro jezdce na zvířeti
Stezka pro jezdce na zvířeti
Stezka pro jezdce na zvířeti

Značka přikazuje jezdcům na zvířeti užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí takové zvíře. Ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích je jejich užívání zakázáno, pokud není stanoveno jinak.

C 11b

Konec stezky pro jezdce na zvířeti
Konec stezky pro jezdce na zvířeti
Konec stezky pro jezdce na zvířeti

Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro jezdce na zvířeti“.

C 12a

Přikázaný jízdní pruh
Přikázaný jízdní pruh
Přikázaný jízdní pruh

Značka přikazuje řidiči vyznačeného druhu vozidla užít v daném směru takto označený jízdní pruh. Na takto označený jízdní pruh smí řidiči ostatních druhů vozidel vjet jen při objíždění, odbočování, otáčení nebo vjíždění na pozemní komunikaci nebo vyjíždění z ní, přitom nesmí dojít k ohrožení ani omezení řidiče vozidla, pro který je jízdní pruh označen. V případě přikázaného jízdního pruhu pro jiný druh vozidla nebo pro určitý účel, se do modrého pole vyznačí příslušný určený symbol nebo vhodný nápis.

C 12b

Konec přikázaného jízdního pruhu
Konec přikázaného jízdního pruhu
Konec přikázaného jízdního pruhu

Značka ukončuje platnost značky „Přikázaný jízdní pruh“.

C 13a

Rozsviť světla
Rozsviť světla
Rozsviť světla

Značka přikazuje řidiči rozsvítit světla stanovená pro vozidlo jedoucí za snížené viditelnosti.

C 13b

Rozsviť světla - konec
Rozsviť světla – konec
Rozsviť světla – konec

Značka ukončuje platnost značky „Rozsviť světla“. Tím není dotčena povinnost užít stanovené osvětlení vozidla vyplývající z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích

C 14a

Jiný příkaz
Jiný příkaz
Jiný příkaz

Značka ukládá jiný příkaz než ten, který je možno uložit jinou příkazovou značkou. Příkaz je vyjádřen vhodným nápisem na značce, například „Cyklisto, sesedni z kola“, „Přejdi na druhou stranu“ apod.

C 14b

Konec jiného příkazu
Konec jiného příkazu
Konec jiného příkazu

Značka ukončuje platnost příslušně značky „Jiný příkaz“.

C 15a

Zimní výbava
Zimní výbava
Zimní výbava

Značka přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N, aby pokračoval v jízdě jen při splnění podmínek stanovených zákonem pro provoz vozidel v zimním období, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky. Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti.

C 15b

Zimní výbava - konec
Zimní výbava – konec
Zimní výbava – konec

Značka ukončuje platnost značky „Zimní výbava“.

 

Chcete se naučit nebo si zopakovat dopravní značky? Vyzkoušejte naši mobilní aplikaci Dopravní značky pro Android.
Zeptejte se na příkazové značky v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.