Registrační značky vozidel v Lucembursku

Registrační značka Lucembursko – běžná, foto: www.podalnici.cz
Registrační značka Lucembursko – běžná, foto: www.podalnici.cz

Běžné lucemburské registrační značky mají černé písmo na žlutém podkladu, na levé straně europruh s označením L a skupinu dvou písmen a čtyř číslic (písmena I a O se nepoužívají).

Vozidla státních orgánů (vč. policie) mají vyhrazenou sérii AA.

Vozidla velkovévodské rodiny mají pouze jedno- nebo dvojciferné číslo.

Služební vozidla velkovévodského dvora mají písmena CD následovaná číslem do 19.

Vozidla vládních orgánů mají písmena CD následovaná číslem 20 – 50.

Vozidla parlamentu mají písmeno P následované jedno- nebo dvojciferným číslem.

Vojenská vozidla mají značky s bílými číslicemi na černém podkladu, na levé straně je armádní znak.

Speciální vozidla mají vyhrazenou sérii ZZ.

Exportní značky mají na levé straně ve formě zlomku vyznačenou dobu platnosti a čtyři číslice.

Trvale manipulační mají bílé písmo na červeném podkladu, čtyři číslice následované dvojčíslím roku platnosti.

Diplomatické značky mají písmena CD následovaná dvěma dvojčíslími oddělenými pomlčkou, první dvojčíslí je kódem ambasády.

Na přání lze obdržet značku složenou pouze ze čtyř nebo pěti číslic.

Registrační značka Lucembursko – na přání, foto: www.podalnici.cz
Registrační značka Lucembursko – na přání, foto: www.podalnici.cz

Zdroj:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaque_d%27immatriculation_luxembourgeoise

Autor: Pavel Řeha

Zeptejte se na registrační značky v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.