Registrační značky vozidel v Maďarsku

Běžné maďarské registrační značky mají od roku 2022 černé písmo na bílém podkladu, na levé straně europruh s označením H a kombinaci dvou dvojic písmen rozdělených státním znakem a tří číslic oddělených pomlčkou. Registrace nejsou regionálně kódované.

Maďarská registrační značka - nový vzor, foto: www.podalnici.cz
Maďarská registrační značka – nový vzor, foto: www.podalnici.cz

Elektromobily se liší zeleným podkladem, jinak jsou shodné s běžnými registracemi.

Repliky na nosiče kol mají šedý podklad a jsou bez státního znaku, jinak opakují kombinaci vozidla.

Vozidla taxislužby mají černé písmo na žlutém podkladu a série začínající písmeny TX. Elektromobily sloužící jako taxi mají podklad zelený.

Vozidla státních orgánů mají odlišný formát se dvěma písmeny, státním znakem a dvojicí a trojicí číslic oddělených pomlčkou. Vozidla maďarské armády mají série začínající písmeny HA, vozidla policejních orgánů začínají písmeny RA. Stejný formát mají i vozidla záchranné služby (kódová písmena MA), justiční stráže (BA), finanční a celní správy (NA) a veteráni (OT).

Trvale manipulační značky mají formát s písmenem I, státním znakem a dvěma číslicemi a písmeny. Na pravé straně je žlutý pruh s dvojčíslím označujícím rok platnosti. Exportní značky jsou podobné, ale začínají písmeny CD. Zkušební značky mají červené písmo, písmeno I, státní znak a tři číslice a dvě písmena oddělené pomlčkou.

Diplomatické značky mají bílé písmo na modrém podkladu, písmena CD a dvě trojice číslic oddělených pomlčkou.

Značky na přání mají maximálně sedm znaků, z nichž je 3-6 písmen a 1-4 číslice, oddělené pomlčkou. Státní znak je na pravé straně.

 

Systém do roku 2022:

Běžné maďarské registrační značky mají černé písmo na bílém podkladu, na levé straně europruh s označením H a kombinaci tří písmen a tří číslic oddělených pomlčkou. Registrace jdou v jedné řadě pro celou zemi, nejsou tedy regionálně odlišitelné. Vyhrazené série mají motocykly (začínající písmenem U) a přívěsy a návěsy (začínající písmenem X nebo W).

Maďarská registrační značka běžná, foto: vlastní
Maďarská registrační značka běžná, foto: www.podalnici.cz

Vozidla taxislužby mají černé písmo na žlutém podkladu a série začínající písmenem E. Žluté tabulky začínající písmenem F jsou vyhrazeny pro kamiony.

Značky pro pomalá vozidla mají červené písmo na bílém podkladu a série začínající písmenem Y. Zemědělská vozidla (traktory) mají zelené písmo na bílém podkladu s počátečním písmenem M a šesti číslicemi.

Vozidla státních orgánů mají odlišný formát se dvěma písmeny a dvěma dvojicemi číslic oddělených pomlčkou. Vozidla maďarské armády mají série začínající písmenem H, vozidla policejních orgánů začínají písmenem R. Stejný formát mají i vozidla záchranné služby (kódová písmena MA), veteráni (OT) a sportovní vozidla (SP).

Trvale manipulační značky mají formát s písmenem E následovaným pomlčkou a pěti číslicemi. Stejný formát mají i zkušební (P), převozní (V) a exportní (Z) značky.

Diplomatické značky mají bílé písmo na modrém podkladu, písmena DT následovaná dvěma dvojicemi číslic oddělených pomlčkou. Vozidla konzulárního sboru mají stejný formát s červenými písmeny CK na bílém podkladu.

V Maďarsku existují i značky na přání, mohou mít kombinaci šesti znaků, které začínají nejméně třemi písmeny a na konci musí být vždy číslice.

Zdroj:
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_forgalmi_rendsz%C3%A1mok

Autor: Pavel Řeha

Zeptejte se na maďarské registrační značky v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.