Registrační značky vozidel v Německu

Německá registrační značka, běžná, foto: vlastní
Německá registrační značka, běžná, foto: www.podalnici.cz

Běžné německé registrační značky mají černé písmo na bílém podkladu, na levé straně europruh s označením D, jedno-, dvou- nebo třípísmenný územní kód, nálepku se zemským znakem a skupinu rozlišovacích znaků, v níž mohou být 1-2 písmena a 1-4 číslice.

Zvláštní vzory mají:
 • vozidla nejvyšších spolkových orgánů:
0 – 1vozidlo spolkového prezidenta
0 – 2vozidlo spolkového kancléře
0 – 3vozidlo ministra zahraničí
0 – 4vozidlo prvního tajemníka na ministerstvu zahraničí
1 – 1vozidlo předsedy spolkového sněmu

Další služební vozidla spolkového sněmu, vlády, ministerstev a ústavního soudu mají značky začínající kódem BD (rozlišovací znaky pouze číslice). Na nálepce je znak města Berlína.

 • BP – vozidla spolkové policie (bývalé hraniční stráže) na nálepce spolkový znak, dále pouze číslice,
 • BW – vozidla spolkové plavební správy – na nálepce zemský znak dle služebny, první číslice označuje služebnu,
 • THW – vozidla spolkové civilní obrany – na nálepce spolkový znak, dále pouze číslice,
 • vozidla německé armády – na levé straně německá trikolóra následovaná písmenem Y, dále pomlčka a rozlišovací číslice. Pokud je místo písmene Y písmeno X, jde o vozidlo patřící pod velení NATO,
 • dočasné značky (sezónní) – běžné rozložení znaků, ale na pravé straně ve formě zlomku označeny měsíce, kdy značka platí,
Registrační značka Německo - sezónní (duben - říjen), foto: www.podalnici.cz
Registrační značka Německo – sezónní (duben – říjen), foto: www.podalnici.cz
Registrační značka Německo - GD (Schwäbisch Gmünd) - Ostalbkreis - sezónní (duben - říjen), foto: vlastní
Registrační značka Německo – motocyklová sezónní (duben – říjen), foto: www.podalnici.cz
 • výměnné značky – je možné používat jednu registraci pro více vozidel, odlišeny jsou přídavnou tabulkou na pravé straně značky, nad nálepkou je malé písmeno W,
 • veteránské značky – jinak běžné rozložení znaků, ale na konci za číslicemi písmeno H. Jde o veterány v běžném provozu, na rozdíl od veteránů typu “07” (viz níže),
 • značky pro elektromobily – jako veteránské, ale na konci písmeno E,
Registrační značka Německo – elektromobil, foto: www.podalnici.cz
Registrační značka Německo – elektromobil, foto: www.podalnici.cz
 • trvale manipulační značky – červené písmo na bílém podkladu, územní kód následovaný skupinou číslic, která vždy začíná 06,
Registrační značka Německo – trvale manipulační, foto: www.podalnici.cz
Registrační značka Německo – trvale manipulační, foto: www.podalnici.cz
 • zkušební značky – jako trvale manipulační, skupina číslic začíná 05,
 • veteránské značky pro vozidla nepohybující se v běžném provozu – jako trvale manipulační, skupina číslic začíná 07,
 • značky pro vozidla osvobozená od silniční daně (např. traktory, přívěsy, návěsy) – běžné rozložení znaků, ale zelené písmo na bílém podkladu,
 • převozní značky – černé písmo na bílém podkladu, za územním kódem pouze modrá nálepka bez znaku a skupina číslic začínající na 03 nebo 04, na pravé straně žlutý pruh s vyznačením data platnosti,
Registrační značka Německo – převozní, foto: www.podalnici.cz
Registrační značka Německo – převozní, foto: www.podalnici.cz
 • exportní značky – černé písmo na bílém podkladu, za územním kódem pouze červená nálepka bez znaku, 1-4 číslice zakončené písmenem, na pravé straně červený pruh s vyznačením data platnosti,
Registrační značka Německo - exportní, foto: vlastní
Registrační značka Německo – exportní, foto: www.podalnici.cz
 • diplomatické značky – začínají vždy nulou (0), dále nálepka se znakem Berlína, číslo kódující ambasádu a pomlčkou oddělená pořadová číslice. Vozidla bez diplomatické imunity a vozidla konzulátů mají místo nuly územní kód místa registrace.
Německá registrační značka - diplomatická, foto: www.podalnici.cz
Německá registrační značka – diplomatická, foto: www.podalnici.cz
Registrační značka Německo – konzulární Bonn, foto: www.podalnici.cz
Registrační značka Německo – konzulární – Bonn, foto: www.podalnici.cz
Přehled územních kódů:
Územní kódy registračních značek vozidel v Německu, autor: NordNordWest, CC BY-SA 3.0
Územní kódy registračních značek vozidel v Německu, autor: NordNordWest, CC BY-SA 3.0

Pozn. Kódy dříve zrušených okresů (tzv. Altkennzeichen), které jsou v poslední době opět vydávány nástupnickými okresy, jsou na mapě znázorněny modře.

Níže jsou uvedeny odkazy na seznamy územních kódů v jednotlivých spolkových zemích.

Bádensko-Württembersko
Bavorsko
Berlín
Braniborsko
Brémy
Hamburk
Hesensko
Meklenbursko-Přední Pomořany
Dolní Sasko
Severní Porýní-Vestfálsko
Porýní-Falc
Sársko
Sasko
Sasko-Anhaltsko
Šlesvicko-Holštýnsko
Durynsko

Zdroje:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kfz-Kennzeichen_(Deutschland)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Kfz-Kennzeichen_in_Deutschland.svg

Autor: Pavel Řeha

Zeptejte se na registrační značky vozidel v Německu v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.