Statistiky dopravních nehod – rok 2016

V roce 2016 Policie České republiky šetřila 98 864 dopravních nehod. Při těchto nehodách bylo 545 osob usmrceno, 2 580 osob zraněno těžce a 24 501 osob zraněno lehce. Celková hmotná škoda odhadnutá policisty na místě dopravní nehody dosáhla 5 804 milionů Kč. Počet osob usmrcených při nehodách je za rok 2016 nejnižší od roku 1961, od něhož dopravní policie disponuje souvislou statistikou dopravní nehodovosti. Naopak nejvíce osob bylo při dopravních nehodách usmrceno v roce 1969 (1 758 usmrcených osob).

Tab. 1 – Dopravní nehody a jejich následky podle krajů (rok 2016)

K největšímu počtu dopravních nehod došlo v roce 2016 na území hl. m. Prahy (22 876 nehod, tj. 23,1 % všech dopravních nehod na území ČR), následují kraje Středočeský (14 %), Ústecký (10,1 %), Moravskoslezský (9,2 %) a další. Nejvíce usmrcených osob evidujeme v kraji Středočeském (106 usmrcených osob, tj. 19,4 % z celkového počtu usmrcených v ČR), Jihočeském kraji (51 osob, tj. 9,4 %) atd.

Nehody a následky v krajích Počet nehod Usmrceno osob Těžce zraněno Lehce zraněno Hmotná škoda v tis. Kč
Hlavní město Praha 22 876 21 194 1 983 1 404 830
Středočeský kraj 13 833 106 441 3 256 923 809
Jihočeský kraj 4 223 51 191 2 079 308 419
Plzeňský kraj 3 352 41 107 1 853 266 683
Ústecký kraj 10 002 32 184 1 842 468 723
Královéhradecký kraj 4 774 33 159 1 247 283 707
Jihomoravský kraj 7 094 49 304 2 572 434 577
Moravskoslezský kraj 9 072 45 227 2 161 434 280
Olomoucký kraj 4 979 40 154 1 518 253 623
Zlínský kraj 4 044 27 190 1 327 223 054
Vysočina 4 151 30 118 1 445 295 430
Pardubický kraj 3 695 38 142 1 434 192 904
Liberecký kraj 4 094 19 101 1 158 189 091
Karlovarský kraj 2 675 13 68 626 125 069
Česká republika 98 864 545 2580 24 501 5 804 204
Index – rok 2015=100 % 106,23 82,58 101,57 100,31 106,71
Tab. 2 – Dopravní nehody podle zavinění (rok 2016)

Řidiči motorových vozidel zavinili 83,9 % dopravních nehod, při nichž přišlo o život 496 osob (což představuje 91 % všech osob usmrcených při dopravních nehodách v roce 2016). Oproti loňskému roku je usmrcených při těchto nehodách o 105 méně. K usmrcení došlo dále u nehod zaviněných řidiči nemotorových vozidel (24 osob), chodci (21 osob), lesní zvěří (1 osoba) a jiným zaviněním (3 osoby).

Nehody podle zavinění Počet nehod Tj. % z celkového počtu nehod Usmrceno osob
řidičem motorového vozidla 82 981 83,93 496
řidičem nemotorového vozidla 2 625 2,66 24
z toho dětmi 243 0,25 1
chodcem 1 133 1,15 21
z toho dětmi 394 0,40 0
jiným účastníkem 139 0,14 0
závadou komunikace 217 0,22 0
technickou závadou komunikace 427 0,43 0
lesní zvěří, domácím zvířetem 10 917 11,04 1
jiné zavinění 425 0,43 3
Tab. 3 – Počet usmrcených při dopravních nehodách podle kategorie osob (rok  2016)

V roce 2016 bylo při dopravních nehodách na pozemních komunikacích usmrceno 209 řidičů osobních automobilů, 111 chodců, 91 spolujezdců v osobním vozidle, 59 řidičů motocyklů a 39 cyklistů. Nejvýraznější meziroční pokles počtu usmrcených zaznamenáváme u cyklistů (o 29 usmrcených osob) a řidičů motocyklu (o 22 usmrcených). Za povšimnutí však stojí také pokles počtu usmrcených chodců oproti minulému roku (o 20 usmrcených osob). Meziročně se nejvíce zvýšil počet řidičů nákladního automobilu (o 7 osob) usmrcených při dopravních nehodách.

Kategorie osob Počet usmrcených
Řidič osobního automobilu 209
Chodec 111
Spolujezdec v osobním automobilu 91
Řidič motocyklu 59
Cyklista 39
Řidič nákladního automobilu 21
Ostatní 15
Tab. 4 – Nejtragičtější příčiny dopravních nehod (rok 2016)

Nejtragičtější příčinou nehod řidičů motorových vozidel bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (86 usmrcených, tj. 17,3 %), vjetí do protisměru (75 usmrcených, tj. 15,1 %), nevěnování se řízení vozidla (52 usmrcených, tj. 11,4 %) a další.

Pořadí Nejtragičtější příčiny nehod zaviněných řidiči motorových vozidel Počet usmrcených
1. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky 86
2. vjetí do protisměru 75
3. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 57
4. nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu 38
5. nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky 34
6. nezvládnutí řízení vozidla 27
7. nedání přednosti upravené dopravní značkou „DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ! „ 23
8. nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu 22
9. jiný druh nepřiměřené rychlosti 16
10. jiný druh nesprávné jízdy 15
Tab. 5 – Dopravní nehody podle místa nehody (rok 2016)
Místo nehody Počet nehod Usmrceno osob Těžce zraněno
V obci 68 874 182 1392
Mimo obec 29 990 363 1 188
z toho dálnice 4247 42 85
Tab. 6 – Dopravní nehody podle druhu komunikace (rok 2016)

Nejvíce nehod se stalo na místních komunikacích a na silnicích I. a II. třídy. K poklesu počtu nehod došlo na sledovaných křižovatkách a silnicích I. třídy. Z pohledu následků na životě jsou nejtragičtější nehody na silnicích I. a II. třídy, a to přestože se počet usmrcených osob na tomto typu komunikací oproti údajům z roku 2015 snížil (celkem o 87 osob). Nejvýraznější nárůst počtu usmrcených osob oproti shodnému období loňského roku byl zaznamenán na dálnicích (o 12 osob), sledovaných křižovatkách (o 8 osob), sledovaných komunikacích (o 1 osobu) a účelových komunikacích – polních, lesních cestách, apod. (o 1 osobu). Nárůst počtu nehod i usmrcených osob na dálnicích je způsoben administrativním rozšířením dálniční sítě od 1. ledna 2016. Porovnáním počtu nehod na původní dálniční síti zjišťujeme sice nárůst počtu dopravních nehod (o 298 nehod), dochází však k poklesu usmrcených osob (o 3 osoby).

Druh komunikace Počet nehod Počet usmrcených
dálnice 4 247 42
silnice I. třídy 13 673 193
silnice II. třídy 14 555 124
silnice III. třídy 11 948 89
sledovaná křižovatka 2 768 10
sledovaná komunikace 10 463 24
místní komunikace 36 548 55
účelová komunikace – polní, lesní cesty apod. 283 3
účelová komunikace – ostatní 4 379 5

Zdroj:
http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx