Statistiky dopravních nehod – rok 2016

V roce 2016 Policie České republiky šetřila 98 864 dopravních nehod. Při těchto nehodách bylo 545 osob usmrceno, 2 580 osob zraněno těžce a 24 501 osob zraněno lehce. Celková hmotná škoda odhadnutá policisty na místě dopravní nehody dosáhla 5 804 milionů Kč. Počet osob usmrcených při nehodách je za rok 2016 nejnižší od roku 1961, od něhož dopravní policie disponuje souvislou statistikou dopravní nehodovosti. Naopak nejvíce osob bylo při dopravních nehodách usmrceno v roce 1969 (1 758 usmrcených osob).

Tab. 1 – Dopravní nehody a jejich následky podle krajů (rok 2016)

K největšímu počtu dopravních nehod došlo v roce 2016 na území hl. m. Prahy (22 876 nehod, tj. 23,1 % všech dopravních nehod na území ČR), následují kraje Středočeský (14 %), Ústecký (10,1 %), Moravskoslezský (9,2 %) a další. Nejvíce usmrcených osob evidujeme v kraji Středočeském (106 usmrcených osob, tj. 19,4 % z celkového počtu usmrcených v ČR), Jihočeském kraji (51 osob, tj. 9,4 %) atd.

Nehody a následky v krajíchPočet nehodUsmrceno osobTěžce zraněnoLehce zraněnoHmotná škoda v tis. Kč
Hlavní město Praha22 876211941 9831 404 830
Středočeský kraj13 8331064413 256923 809
Jihočeský kraj4 223511912 079308 419
Plzeňský kraj3 352411071 853266 683
Ústecký kraj10 002321841 842468 723
Královéhradecký kraj4 774331591 247283 707
Jihomoravský kraj7 094493042 572434 577
Moravskoslezský kraj9 072452272 161434 280
Olomoucký kraj4 979401541 518253 623
Zlínský kraj4 044271901 327223 054
Vysočina4 151301181 445295 430
Pardubický kraj3 695381421 434192 904
Liberecký kraj4 094191011 158189 091
Karlovarský kraj2 6751368626125 069
Česká republika98 864545258024 5015 804 204
Index – rok 2015=100 %106,2382,58101,57100,31106,71
Tab. 2 – Dopravní nehody podle zavinění (rok 2016)

Řidiči motorových vozidel zavinili 83,9 % dopravních nehod, při nichž přišlo o život 496 osob (což představuje 91 % všech osob usmrcených při dopravních nehodách v roce 2016). Oproti loňskému roku je usmrcených při těchto nehodách o 105 méně. K usmrcení došlo dále u nehod zaviněných řidiči nemotorových vozidel (24 osob), chodci (21 osob), lesní zvěří (1 osoba) a jiným zaviněním (3 osoby).

Nehody podle zaviněníPočet nehodTj. % z celkového počtu nehodUsmrceno osob
řidičem motorového vozidla82 98183,93496
řidičem nemotorového vozidla2 6252,6624
z toho dětmi2430,251
chodcem1 1331,1521
z toho dětmi3940,400
jiným účastníkem1390,140
závadou komunikace2170,220
technickou závadou komunikace4270,430
lesní zvěří, domácím zvířetem10 91711,041
jiné zavinění4250,433
Tab. 3 – Počet usmrcených při dopravních nehodách podle kategorie osob (rok  2016)

V roce 2016 bylo při dopravních nehodách na pozemních komunikacích usmrceno 209 řidičů osobních automobilů, 111 chodců, 91 spolujezdců v osobním vozidle, 59 řidičů motocyklů a 39 cyklistů. Nejvýraznější meziroční pokles počtu usmrcených zaznamenáváme u cyklistů (o 29 usmrcených osob) a řidičů motocyklu (o 22 usmrcených). Za povšimnutí však stojí také pokles počtu usmrcených chodců oproti minulému roku (o 20 usmrcených osob). Meziročně se nejvíce zvýšil počet řidičů nákladního automobilu (o 7 osob) usmrcených při dopravních nehodách.

Kategorie osobPočet usmrcených
Řidič osobního automobilu209
Chodec111
Spolujezdec v osobním automobilu91
Řidič motocyklu59
Cyklista39
Řidič nákladního automobilu21
Ostatní15
Tab. 4 – Nejtragičtější příčiny dopravních nehod (rok 2016)

Nejtragičtější příčinou nehod řidičů motorových vozidel bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (86 usmrcených, tj. 17,3 %), vjetí do protisměru (75 usmrcených, tj. 15,1 %), nevěnování se řízení vozidla (52 usmrcených, tj. 11,4 %) a další.

PořadíNejtragičtější příčiny nehod zaviněných řidiči motorových vozidelPočet usmrcených
1.nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky86
2.vjetí do protisměru75
3.řidič se plně nevěnoval řízení vozidla57
4.nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu38
5.nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky34
6.nezvládnutí řízení vozidla27
7.nedání přednosti upravené dopravní značkou “DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ! “23
8.nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu22
9.jiný druh nepřiměřené rychlosti16
10.jiný druh nesprávné jízdy15
Tab. 5 – Dopravní nehody podle místa nehody (rok 2016)
Místo nehodyPočet nehodUsmrceno osobTěžce zraněno
V obci68 8741821392
Mimo obec29 9903631 188
z toho dálnice42474285
Tab. 6 – Dopravní nehody podle druhu komunikace (rok 2016)

Nejvíce nehod se stalo na místních komunikacích a na silnicích I. a II. třídy. K poklesu počtu nehod došlo na sledovaných křižovatkách a silnicích I. třídy. Z pohledu následků na životě jsou nejtragičtější nehody na silnicích I. a II. třídy, a to přestože se počet usmrcených osob na tomto typu komunikací oproti údajům z roku 2015 snížil (celkem o 87 osob). Nejvýraznější nárůst počtu usmrcených osob oproti shodnému období loňského roku byl zaznamenán na dálnicích (o 12 osob), sledovaných křižovatkách (o 8 osob), sledovaných komunikacích (o 1 osobu) a účelových komunikacích – polních, lesních cestách, apod. (o 1 osobu). Nárůst počtu nehod i usmrcených osob na dálnicích je způsoben administrativním rozšířením dálniční sítě od 1. ledna 2016. Porovnáním počtu nehod na původní dálniční síti zjišťujeme sice nárůst počtu dopravních nehod (o 298 nehod), dochází však k poklesu usmrcených osob (o 3 osoby).

Druh komunikacePočet nehodPočet usmrcených
dálnice4 24742
silnice I. třídy13 673193
silnice II. třídy14 555124
silnice III. třídy11 94889
sledovaná křižovatka2 76810
sledovaná komunikace10 46324
místní komunikace36 54855
účelová komunikace – polní, lesní cesty apod.2833
účelová komunikace – ostatní4 3795

Zdroj:
http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx