Statistiky dopravních nehod – rok 2017

V roce 2017 Policie České republiky šetřila 103 821 dopravních nehod. Při těchto nehodách bylo 502 osob usmrceno, 2 339 osob zraněno těžce a 24 740 osob zraněno lehce. Celková hmotná škoda odhadnutá policisty na místě dopravní nehody dosáhla 6 316,3 milionů Kč.

Počet osob usmrcených při nehodách je za rok 2017 nejnižší od roku 1961, od něhož dopravní policie disponuje souvislou statistikou dopravní nehodovosti. Naopak nejvíce osob bylo při dopravních nehodách usmrceno v roce 1969 (1 758 usmrcených osob). Počet těžce zraněných osob je za předmětné období také nejnižší od roku 1961, nejvíce těžce zraněných bylo v roce 1969 (9 258 těžce zraněných).

Následující tabulka obsahuje počty dopravních nehod a jejich následků za uplynulých 10 let.

Počty dopravních nehod a jejich následků za uplynulých 10 let
Počty dopravních nehod a jejich následků za uplynulých 10 let

Časové rozložení dopravních nehod

Z vyhodnocení základních statistických dat o počtu dopravních nehod a jejich následků vyplývá, že nejhorším měsícem co do počtu dopravních nehod byl v roce 2017 říjen (9 941 dopravních nehod). Nejtragičtějším měsícem se stal červen, jelikož při těchto nehodách došlo k usmrcení 62 osob.

Nehody a následky po měsících
Nehody a následky po měsících

Nejvíce nehod se stalo v pátek (17 453 nehod), nejméně naopak v neděli (11 067). Nárůst počtu nehod ve srovnání s předešlým rokem byl zaznamenán u všech dnů v týdnu (přičemž nejvýraznější nárůst počtu nehod byl zaznamenán u nehod nedělních – o 1 017). K nárůstu počtu usmrcených osob oproti roku 2016 došlo u čtvrtečních, pátečních a sobotních nehod (nejvíce u čtvrtečních nehod – o 20 osob). Největší pokles počtu usmrcených zaznamenáváme při nehodách, které se staly v pondělí (o 42 osob).

Nejvíce dopravních nehod šetřili policisté v pátek 1. září 2017 (447 nehod), nejméně v neděli 31. prosince 2017 (116 nehod). Nejtragičtějším dnem v roce 2017 byla sobota 24. června 2017, kdy bylo při dopravních nehodách na pozemních komunikacích usmrceno 8 osob. V roce 2017 zaznamenali policisté celkem 101 dnů bez usmrcení při dopravních nehodách.

Osoby usmrcené při dopravních nehodách

V roce 2017 bylo při dopravních nehodách na pozemních komunikacích usmrceno 174 řidičů osobních automobilů, 101 chodců, 80 spolujezdců v osobním vozidle, 60 řidičů motocyklů a 44 cyklistů. Nejvýraznější meziroční pokles počtu usmrcených zaznamenáváme u řidičů osobních automobilů (o 35 usmrcených osob) a spolujezdců v osobním vozidle (o 11 usmrcených). Za povšimnutí však stojí také pokles počtu usmrcených chodců oproti minulému roku (o 10 usmrcených osob). Meziročně se nejvíce zvýšil počet cyklistů (o 5 osob) usmrcených při dopravních nehodách.

Osoby usmrcené při dopravních nehodách
Osoby usmrcené při dopravních nehodách

Dopravní nehody dle zavinění

Řidiči motorových vozidel zavinili 83 % dopravních nehod, při nichž přišlo o život 461 osob (což představuje 91,8 % všech osob usmrcených při dopravních nehodách v roce 2017). Oproti loňskému roku je usmrcených při těchto nehodách o 35 méně. K usmrcení došlo dále u nehod zaviněných řidiči nemotorových vozidel (26 osob), chodci (13 osob), lesní zvěří (1 osoba) a jiným zaviněním (1 osoba).

Nehody podle zavinění
Nehody podle zavinění

Příčiny dopravních nehod

Co se týče příčin dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel, na počtu dopravních nehod se nejvýrazněji podílí nesprávný způsob jízdy (65,4 % nehod), při těchto nehodách bylo v roce 2017 usmrceno 191 osob. Za obdobně tragickou příčinu dopravních nehod lze v tomto období označit nepřiměřenou rychlost, která se sice na počtu dopravních nehod podílí pouze 16,1 %, ale usmrceno při těchto nehodách bylo 169 osob (tj. 36,7 % osob usmrcených při těchto nehodách).

Hlavní příčina nehody
Hlavní příčina nehody

Nejčetnější příčinou nehod řidičů motorových vozidel bylo v roce 2017 nevěnování se řízení vozidla (19,61 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), dále následuje nesprávné otáčení nebo couvání (10,47 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem (9,41 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel) a další.

Nejtragičtější příčinou nehod řidičů motorových vozidel bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (70 usmrcených, tj. téměř 15,2 %), nevěnování se řízení vozidla (65 usmrcených, tj. 14,1 %), vjetí do protisměru (61 usmrcených, tj. 13,23 %) a další.

Zdroj:

http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx