Státní svátky v Německu

Státní svátky mají vliv na kamionovou dopravu v Německu. Kamiony mají zákaz jízdy po celý den do 22 hodin, stejně jako v neděli.

1. leden – Nový rok
6. leden – Tři králové (Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Sasko-Anhaltsko)
Velký pátek
Velikonoční neděle
Velikonoční pondělí
1. květen – Svátek Práce
Nanebevstoupení Páně
Svatodušní neděle
Svatodušní pondělí
Boží Tělo (Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falc, Sársko, Sasko, Durynsko)
15. srpen – Nanebevzetí P. Marie (Bavorsko, Sársko)
3. říjen – Den německého sjednocení
31. říjen – Den reformace
1. listopad – Všech Svatých (Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falc, Sársko)
Den pokání (Sasko)
25. prosinec – Boží Hod Vánoční
26. prosinec – Sv. Štěpán (2. svátek vánoční)

Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/reditelstvi-sluzby-dopravni-policie-zpravodajstvi-zakaz-jizdy-kamionu-v-cr-a-sousednich-statech.aspx

Autor: Pavel Řeha

Zeptejte se na státní svátky v Německu v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.