Světelné signály

Světelné signály jsou uvedeny v příloze č. 9 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

1. Světelné signály

ČísloVyobrazeníNázev, význam
a užití
S 1

Tříbarevná soustava s plnými signály
Tříbarevná soustava s plnými signály

Tříbarevná soustava s plnými signály

S 1a – Signál s červeným světlem „Stůj!“
Signál znamená pro řidiče povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou „Příčná čára souvislá“, „Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!“ a „Příčná čára souvislá s nápisem STOP“, a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením (semaforem),
S 1b – Signál se žlutým světlem „Pozor!“
Signál znamená pro řidiče povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou „Příčná čára souvislá“, „Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!“ a „Příčná čára souvislá s nápisem STOP“, a kde taková dopravní značka není, před světelným signalizačním zařízením (semaforem).
Je-li však vozidlo při rozsvícení tohoto signálu již tak blízko, že by řidič nemohl vozidlo bezpečně zastavit, smí pokračovat v jízdě.
Svítí-li světlo tohoto signálu přerušovaně, nejde o křižovatku s provozem řízeným světelnými signály.
Tento signál se současně svítícím červeným světlem „Stůj!“ značí povinnost připravit se k jízdě.
S 1c – Signál se zeleným světlem „Volno“
Signál znamená pro řidiče možnost pokračovat v jízdě, a dodrží-li ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo nebo vlevo, přičemž musí dát přednost chodcům přecházejícím ve volném směru po přechodu pro chodce a cyklistům přejíždějícím ve volném směru po přejezdu pro cyklisty.
Svítí-li signál „Signál pro opuštění křižovatky“ umístěný v protilehlém rohu křižovatky, neplatí pro odbočování vlevo povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.

S 2

Tříbarevná soustava se směrovými signály
Tříbarevná soustava se směrovými signály

Tříbarevná soustava se směrovými signály

S 2a – Signál se směrovou šipkou s červeným světlem „Stůj!“
S 2b – Signál se směrovou šipkou se žlutým světlem „Pozor!“
S 2c – Signál se směrovou šipkou se zeleným světlem „Volno“
Signály znamenají pro řidiče povinnost zastavit vozidlo nebo možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka ukazuje.
Směřuje-li zelená šipka vlevo, neplatí pro odbočování vlevo povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.

S 3

Tříbarevná soustava s kombinovanými směrovými signály
Tříbarevná soustava s kombinovanými směrovými signály

Tříbarevná soustava s kombinovanými směrovými signály

S 3a – Signál s kombinovanou směrovou šipkou s červeným světlem „Stůj!“
S 3b – Signál s kombinovanou směrovou šipkou se žlutým světlem „Pozor!“
S 3c – Signál s kombinovanou směrovou šipkou se zeleným světlem „Volno“
Signály znamenají pro řidiče povinnost zastavit vozidlo nebo možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka ukazuje.
Směřuje-li zelená šipka vpravo, neplatí pro odbočování vpravo povinnost dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu (po pravé straně), pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen, a povinnost dát přednost v jízdě i tramvaji tam, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo.

S 4a

S 4b

S 4c

Signál žlutého světla ve tvaru chodce Signál žlutého světla ve tvaru cyklisty Signál žlutého světla ve tvaru chodce a cyklisty
Signál žlutého světla ve tvaru chodce
Signál žlutého světla ve tvaru cyklisty
Signál žlutého světla ve tvaru chodce a cyklisty

Signál žlutého světla ve tvaru chodce
Signál žlutého světla ve tvaru cyklisty
Signál žlutého světla ve tvaru chodce a cyklisty

Signály „Signál žlutého světla ve tvaru chodce“, „Signál žlutého světla ve tvaru cyklisty“ nebo „Signál žlutého světla ve tvaru chodce a cyklisty“, jimiž je doplněn signál se zelenou šipkou směřující vpravo nebo vlevo, upozorňují řidiče, že při jízdě směrem, kterým tato šipka ukazuje, křižuje směr chůze přecházejících chodců, směr jízdy přejíždějících cyklistů nebo směr chůze přecházejících chodců a směr jízdy přejíždějících cyklistů.

S 5

Doplňková zelená šipka
Doplňková zelená šipka

Doplňková zelená šipka

Šipka svítící současně se signálem s červeným světlem „Stůj!“ nebo se žlutým světlem „Pozor!“ znamená pro řidiče možnost pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým šipka nebo šipky ukazují; přitom řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím ve volném směru a útvarům chodců jdoucím ve volném směru; přitom nesmí ohrozit ani omezit přecházející chodce.

S 6

Signál pro opuštění křižovatky
Signál pro opuštění křižovatky

Signál pro opuštění křižovatky

Je-li signál umístěný v protilehlém rohu křižovatky, neplatí pro odbočování vlevo povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijedoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.

S 7

Přerušované žluté světlo
Přerušované žluté světlo

Přerušované žluté světlo

Signál je ve tvaru plného světla, může být i ve tvaru signálu „Signálu žlutého světla ve tvaru chodce“, „Signálu pro cyklisty „Pozor!““ nebo „Signálu pro chodce a cyklisty „Pozor!““ v případě, že je nutno zvlášť upozornit na přecházející chodce anebo přejíždějící cyklisty ve volném směru.
Signál lze použít i ve tvaru světelné rampy ze tří až pěti světel umístěných na vozidle vodorovně vedle sebe. Při střídavém blikání sudých a lichých světel upozorňuje na potřebu dbát zvýšené opatrnosti, postupný řetězec směřující na levou nebo pravou stranu ukazuje řidiči, kterým směrem má překážku objet.

Světelná rampa

S 8a

Zakázaný vjezd vozidel do jízdního pruhu
Zakázaný vjezd vozidel do jízdního pruhu

Zakázaný vjezd vozidel do jízdního pruhu

Svítí-li nad jízdním pruhem tento signál, nesmí řidič tento jízdní pruh užít; to znamená, že do něho nesmí vjíždět, ani do něho následně přejíždět.

S 8b

Volný vjezd vozidel do jízdního pruhu
Volný vjezd vozidel do jízdního pruhu

Volný vjezd vozidel do jízdního pruhu

Svítí-li nad jízdním pruhem tento signál, smí řidič tento jízdní pruh užít.

S 8c

Světelná šipka vlevo
Světelná šipka vlevo

Světelná šipka vlevo

Šipka znamená, že řidič musí opustit jízdní pruh nebo objet překážku vlevo.

S 8d

Světelná šipka vpravo
Světelná šipka vpravo

Světelná šipka vpravo

Šipka znamená, že řidič musí opustit jízdní pruh nebo objet překážku vpravo.

S 8e

Světelný kříž
Světelný kříž

Světelný kříž

Signál označuje překážku provozu na pozemních komunikacích vedle vozovky.

 

S 9

Dvoubarevná soustava se signály pro chodce
Dvoubarevná soustava se signály pro chodce

Dvoubarevná soustava se signály pro chodce

S 9a – Signál pro chodce se znamením „Stůj!“
Signál zakazuje chodci vstupovat na vozovku.
Rozsvítí-li se signál „Signál pro chodce se znamením Stůj!“ v době, kdy se již chodec nachází na „Přechodu pro chodce“ nebo na vozovce v „Místě pro přecházení“, smí chodec dokončit přecházení.
S 9b – Signál pro chodce se znamením „Volno“
Signál umožňuje chodci přejít vozovku.

S 10

Tříbarevná soustava se signály pro cyklisty
Tříbarevná soustava se signály pro cyklisty

Tříbarevná soustava se signály pro cyklisty

S 10a – Signál pro cyklisty se znamením „Stůj!“
S 10b – Signál pro cyklisty se znamením „Pozor!“
S 10c – Signál pro cyklisty se znamením „Volno“
Je-li sestava umístěna u přejezdu pro cyklisty, platí pro cyklisty obdobně jako pro chodce signály umístěné na druhé straně pozemní komunikace (na druhé straně přejezdu pro cyklisty). V takovém případě lze užít dvoubarevnou signální soustavu se znamením „Stůj!“ a „Volno“.

S 11

Tříbarevná soustava se signály pro chodce a cyklisty
Tříbarevná soustava se signály pro chodce a cyklisty

Tříbarevná soustava se signály pro chodce a cyklisty

S 11a – Signál pro chodce a cyklisty se znamením „Stůj!“
S 11b – Signál pro chodce a cyklisty se znamením „Pozor!“
S 11c – Signál pro chodce a cyklisty se znamením „Volno“
Je-li sestava umístěna u přejezdu pro cyklisty přimknutého k přechodu pro chodce, platí pro cyklisty stejně jako pro chodce signály umístěné na druhé straně pozemní komunikace. V takovém případě lze užít dvoubarevnou signální soustavu se znamením „Stůj!“ a „Volno“.

S 12a

Rychlostní signál s proměnným signálním znakem
Rychlostní signál s proměnným signálním znakem

Rychlostní signál s proměnným signálním znakem

Řidič je tímto signálem informován o tom, jakou rychlostí by měl jet, aby k dalšímu světelnému signálu „Volno“ dojel plynule a bez zastavení.

S 12b

Rychlostní signál s více signálními znaky
Rychlostní signál s více signálními znaky

Rychlostní signál s více signálními znaky

Řidič je rozsvícením příslušného rychlostního signálu informován o tom, jakou rychlostí by měl jet, aby k dalšímu světelnému signálu „Volno“ dojel plynule a bez zastavení.

 

S 13

Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel
Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel

Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel

Signál střídavě přerušovaných červených světel znamená pro řidiče povinnost zastavit vozidlo před světelným signalizačním zařízením.

S 14a

Dvě červená střídavě přerušovaná světla signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení
Dvě červená střídavě přerušovaná světla signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení

Dvě červená střídavě přerušovaná světla signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení

Řidič nesmí vjíždět na železniční přejezd, je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení.

S 14b

Přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení
Přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení

Přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení

Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, neplatí pro řidiče povinnost nevjíždět na železniční přejezd v případech, že je již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání.

2. Signály pro tramvaje

(popřípadě pro autobusy městské hromadné dopravy osob nebo trolejbusy v jízdních pruzích pro ně vyhrazených)

ČísloVyobrazeníNázev, význam
a užití
S 15a

Stůj
Stůj

Stůj

Pokud je tímto signálem řízen provoz autobusů, vozidel linkové osobní dopravy a trolejbusů, znamená tento signál pro řidiče těchto vozidel povinnost zastavit před hranicí křižovatky nebo před světelným signálem.

 

S 15b

Jízda přímo
Jízda přímo

Jízda přímo

Pokud je tímto signálem řízen provoz autobusů, vozidel linkové osobní dopravy a trolejbusů, znamená tento signál pro řidiče těchto vozidel možnost jet přímo.

S 15c

Jízda vlevo
Jízda vlevo

Jízda vlevo

Pokud je tímto signálem řízen provoz autobusů, vozidel linkové osobní dopravy a trolejbusů, znamená tento signál pro řidiče těchto vozidel možnost jet vlevo.

S 15d

Jízda vpravo
Jízda vpravo

Jízda vpravo

Pokud je tímto signálem řízen provoz autobusů, vozidel linkové osobní dopravy a trolejbusů, znamená tento signál pro řidiče těchto vozidel možnost jet vpravo.

S 15e

Jízda přímo a vpravo
Jízda přímo a vpravo

Jízda přímo a vpravo

Pokud je tímto signálem řízen provoz autobusů, vozidel linkové osobní dopravy a trolejbusů, znamená tento signál pro řidiče těchto vozidel možnost jet přímo nebo vpravo.

S 15f

Jízda přímo a vlevo
Jízda přímo a vlevo

Jízda přímo a vlevo

Pokud je tímto signálem řízen provoz autobusů, vozidel linkové osobní dopravy a trolejbusů, znamená tento signál pro řidiče těchto vozidel možnost jet přímo nebo vlevo.

S 15g

Jízda vpravo a vlevo
Jízda vpravo a vlevo

Jízda vpravo a vlevo

Pokud je tímto signálem řízen provoz autobusů, vozidel linkové osobní dopravy a trolejbusů, znamená tento signál pro řidiče těchto vozidel možnost jet vpravo nebo vlevo.

 

Chcete se naučit nebo si zopakovat dopravní značky? Vyzkoušejte naši mobilní aplikaci Dopravní značky pro Android.
Zeptejte se na světelné signály v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.