Vývoj počtu dopravních nehod a osob usmrcených při dopravních nehodách od roku 1990 do letošního roku

Rok Počet dopravních nehod Počet usmrcených osob při dopravních nehodách
1990 94 664 1173
1991 101 387 1194
1992 125 599 1395
1993 152 157 1355
1994 156 242 1473
1995 175 520 1384
1996 201 697 1386
1997 198 431 1411
1998 210 138 1204
1999 225 690 1322
2000 211 516 1336
2001 185 664 1219
2002 190 718 1314
2003 195 851 1319
2004 196 470 1214
2005 199 262 1127
2006 187 965 956
2007 182 736 1123
2008 160 376 992
2009 74 815 832
2010 75 522 753
2011 75 137 707
2012 81 404 681
2013 84 398 583
2014 85 859 629
2015 93 067 660
2016 98 864 545
2017 103 821 502

Počet osob usmrcených při dopravních nehodách v letech 1961 – 2017
Počet osob usmrcených při dopravních nehodách v letech 1961 – 2017

Počet dopravních nehod byl v minulých letech ovlivněn především legislativou, protože se několikrát měnila hranice škody, od které se dopravní nehoda povinně hlásí policii. Do roku 2000 byla hranice 1 tis. Kč a počet nehod tedy poměrně prudce rostl s tím, jak se zvyšoval počet vozidel na silnicích. Od ledna 2001 byla hranice stanovena na 20 tis. Kč a došlo tedy k poklesu počtu nehod. K dalšímu poklesu došlo v roce 2006, kdy byla hranice od července zvýšena na 50 tis. Kč a největší pokles v počtu nehod byl zaznamenán v roce 2009, odkdy platí současná hranice 100 tis. Kč. Mezi roky 2009 až 2011 byl počet nehod stabilní, poté však začíná znovu mírně růst.

Počet osob usmrcených při dopravních nehodách rostl od roku 1990 do roku 1994, kdy dosáhl svého maxima, v tomto roce zemřelo následkem dopravní nehody 1473 osob. Poté začal počet usmrcených osob s určitými výkyvy klesat, minima dosáhl v roce 2013, kdy na silnicích zemřelo 583 osob. Bohužel od roku 2014 začal počet usmrcených osob opět mírně růst, v roce 2015 zemřelo 660 osob. Tento trend se podařilo zvrátit v letech 2016 a 2017, kdy byl počet zemřelých při nehodách (545 osob) nejnižší od roku 1961, od něhož dopravní policie sleduje statistiku dopravních nehod.

Zdroj:
http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx
https://www.czso.cz/documents/10180/20534694/32025414a02.pdf/f4a53ddc-4f72-4a63-85ff-20075e0b2752?version=1.0