Záznam o dopravní nehodě

Evropský záznam o dopravní nehodě (euroformulář) je dvoustranný dokument vyplněný oběma účastníky dopravní nehody ve vzájemné shodě. V případě, že u nehody není přítomna policie, je také základním dokumentem užívaným při uplatnění nároku z povinného ručení u pojistitele viníka.

Každý z účastníků nehody vyplní svoji polovinu formuláře – údaje o vozidlu, majiteli, řidiči a pojistiteli. Ve středním sloupci je 17 bodů, popisujících vznik nehody – každý z účastníků zaškrtne ty, které jsou dle jeho pohledu aktuální. V dolní části je volná plocha na náčrtek situace a po stranách na znázornění poškození obou vozidel. Pokud se účastníci shodnou na zavinění, je dobré jasně udat, kdo je viník a kdo poškozený.

V případě, kdy byl vyplněn záznam o nehodě a zároveň byla přivolána policie, dává policie na zadní stranu záznamu razítko, ve kterém je jasně uvedeno, kdo byl viníkem nehody a jakého přestupku se dopustil. Takovýto policejně potvrzený záznam je pro pojišťovnu nezpochybnitelným důkazem o zavinění.

Pokud při nehodě dojde ke zranění, musí to být v záznamu uvedeno (vpravo nahoře), v případě, že tomu tak není, je dodatečné uplatnění újmy na zdraví u pojišťovny velmi problematické, neboť není prokázána souvislost zranění s nehodou.

Když je tedy záznam vyplněn a oba účastníci s jeho podobou souhlasí, potvrdí definitivní verzi svými podpisy (nepodepsaný nebo pouze jednostranně podepsaný záznam je neplatný!). Do políčka pod křížky ve středním sloupci je také nutné vyplnit počet označených políček, aby nebylo možné záznam dodatečně upravovat. Každý z účastníků si pak oddělí svou kopii a důkaz o zavinění je hotov.

Formulář záznamu o dopravní nehodě je k vyzvednutí na pobočkách pojišťoven, u kterých je možné sjednat povinné ručení. Zde uvádíme vzor vyplnění záznamu o dopravní nehodě, níže je uveden prázdný formulář.

Vzor vyplnění záznamu o dopravní nehodě:
Záznam o nehodě
Vzor vyplnění záznamu o nehodě, zdroj: www.mdcr.cz
Záznam o dopravní nehodě – prázdný formulář
záznam o nehodě prázdný
Záznam o dopravní nehodě – prázdný formulář, zdroj: www.mdcr.cz

Autor: Pavel Řeha

Zeptejte se na záznam o dopravní nehodě v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.