Zelená karta

Zelená karta
Zelená karta

Zelená karta je dokument prokazující uzavření smlouvy o povinném ručení dle zákona č. 168/1999 Sb. Zelenou kartu vydá pojišťovna okamžitě po uzavření pojistné smlouvy, může se tedy stát, že pokud pojistník nezaplatí pojistné ve stanovené měsíční lhůtě, je mu smlouva stornována a jeho zelená karta je neplatná, aniž by to na ní bylo poznat.

Zelenou kartu je pojištěný povinen mít stále k dispozici ve vozidle, aby se jí mohl kdykoli prokázat (např. při dopravní nehodě). Je vydána pro každé vozidlo s pojištěním odpovědnosti, výjimkou jsou vozidla nepodléhající povinnosti uzavřít smlouvu dle § 5 zákona 168/1999 (vozidla integrovaného záchranného systému, bezpečnostních sborů, dobrovolných hasičů a Celní správy). Pro vozidla se zahraniční registrační značkou je platná Zelená karta vydaná v zemi jejich původu.

Zelená karta platí jako doklad o pojištění na území celkem 48 zemí (viz mapa na stránkách www.cobx.org). Na tomto území je možné se obrátit v případě utrpěné újmy na příslušnou národní kancelář. Pro území Evropského hospodářského prostoru (EU + EFTA) navíc platí, že poškozený se může obrátit na škodního zástupce ve své zemi i v případě nehody v zahraničí.

Autor: Pavel Řeha

Zeptejte se na zelenou kartu v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.