Značky upravující přednost

Značky upravující přednost jsou uvedeny v příloze č. 2 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Číslo
Vyobrazení
Název, význam
a užití
P 1

Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací
Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací
Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací

Značka upozorňuje mimo obec na křižovatku a označuje hlavní pozemní komunikaci. Na značce může být znázorněno i jen levé levé připojení nebo pravé pravé připojení připojení. V případě složitější křižovatky nebo křižovatky, kde hlavní komunikace neprobíhá v přímém směru, se pod touto značkou použije příslušná dodatková tabulka s vyznačením tvaru křižovatky.

P 2

Hlavní pozemní komunikace
Hlavní pozemní komunikace
Hlavní pozemní komunikace

Značka označuje zejména v obci hlavní pozemní komunikaci v nejbližší křižovatce nebo uvnitř rozsáhlé nebo složitější křižovatky.

P 3

Konec hlavní pozemní komunikace
Konec hlavní pozemní komunikace
Konec hlavní pozemní komunikace

Značka informuje o tom, že na nejbližší křižovatce tato pozemní komunikace již není hlavní.

P 4

Dej přednost v jízdě!
Dej přednost v jízdě!
Dej přednost v jízdě!

Značka označuje vedlejší pozemní komunikaci.
Značku lze použít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky nebo na místě, kde se řidiči přikazuje, opakuje nebo zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě.

P 5

Dej přednost v jízdě tramvaji!
Dej přednost v jízdě tramvaji!
Dej přednost v jízdě tramvaji!

Značka se používá v místě, kde má řidič povinnost dát přednost v jízdě tramvaji, a to zejména mimo křižovatku.

P 6

Stůj, dej přednost v jízdě!
Stůj, dej přednost v jízdě!
Stůj, dej přednost v jízdě!

Značka přikazuje řidiči zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled, a dát přednost v jízdě. Značku lze použít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky. Značka se používá také před železničním přejezdem v kombinaci s výstražným křížem v případě, kdy je nutno přikázat řidiči zastavení vozidla.

P 7

Přednost protijedoucích vozidel
Přednost protijedoucích vozidel
Přednost protijedoucích vozidel

Značka přikazuje řidiči dát přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu v případě, kdy se protijedoucí vozidla nemohou bezpečně vyhnout.

P 8

Přednost před protijedoucími vozidly
Přednost před protijedoucími vozidly
Přednost před protijedoucími vozidly

Značka informuje řidiče o tom, že řidič protijedoucího vozidla smí do následujícího úseku pozemní komunikace vjet pouze v případě, kdy se jeho a protijedoucí vozidlo mohou bezpečně vyhnout.
Značka se osazuje v opačném směru jízdy než značka „Přednost protijedoucích vozidel“.

 

Chcete se naučit nebo si zopakovat dopravní značky? Vyzkoušejte naši mobilní aplikaci Dopravní značky pro Android.
Zeptejte se na značky přednosti v jízdě v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.