Dopravní nehoda se zahraničním viníkem v Česku

Dopravní nehoda
Dopravní nehoda

Pokud je viníkem dopravní nehody cizinec (resp. řidič vozidla registrovaného v zahraničí), postupuje se v zásadě stejně jako u české škody, jen s tím rozdílem, že nárok uplatňujeme u škodního zástupce jeho pojišťovny v Česku (škodního zástupce zjistíme v informačním středisku na stránkách České kanceláře pojistitelů). Nárok můžeme uplatnit i přímo, ale vzhledem k tomu, že bude řešen dle českého práva, zahraniční pojistitel stejně požádá svého škodního zástupce o vyřízení věci, přímým nárokem tedy (na rozdíl od škod v zahraničí) žádný čas neušetříme.

Výše uvedený postup platí pro viníky z Evropského hospodářského prostoru (EU + EFTA) a Švýcarska, máme-li tu smůlu a viník je z jiné země (např. Ukrajina, Srbsko atd.), je třeba věc nahlásit na ČKP, která provozuje společnost CONTIN, zabývající se likvidací nároků z těchto nestandardních pojistných událostí (totéž platí, pokud se vozidlo viníka ukáže být nepojištěným). Na rozdíl od situace, kdy je viníkem české nepojištěné vozidlo (kdy ČKP proplácí z náhradního plnění pouze újmu na zdraví), je v tomto případě hrazena i hmotná škoda.

Škodní zástupce po zaregistrování nároku požádá svého partnera (zahraniční pojišťovnu) o potvrzení krytí a pokud je vše v pořádku, probíhá likvidace dále stejně jako u české škody.

Související článek: Dopravní nehoda v zahraničí

Autor: Pavel Řeha

Zeptejte se na postup při dopravní nehodě se zahraničním viníkem v Česku v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.