Škodní zástupce

Každá pojišťovna, poskytující povinné ručení v Česku, má podle zákona povinnost ustanovit v každé zemi, kde platí zelená karta, svého škodního zástupce. Většinou se jedná o pojišťovnu, ale může to být i specializovaná likvidační společnost. Tento škodní zástupce v případě nehody českého pojištěného v zahraničí řeší nároky tamních poškozených a v zastoupení vyplácí odškodnění. Zahraniční poškození se mohou obrátit na českou pojišťovnu přímo, ale ta většinou stejně předá řešení věci škodnímu zástupci – věc je totiž třeba řešit dle práva platného v místě nehody, takže zástupce, který zná místní právo lépe, je nezbytný pro úspěšné dořešení.

Totéž platí recipročně pro nehody zahraničních vozidel s českými subjekty, a to jak v Česku, tak v zahraničí. U nehod v Česku provádí škodní zástupce posouzení výše škody dle českého práva, u nehod v zahraničí sbírá podklady pro likvidaci pro zahraničního pojistitele (např. provádí prohlídku poškozeného vozidla) a předá dokumentaci ke stanovení škody. Výši škody v tomto případě stanoví výhradně zahraniční pojistitel a škodní zástupce tedy nemá vliv na výši plnění. 

Škodního zástupce pro konkrétní pojišťovnu lze vyhledat v informačním středisku na stránkách České kanceláře pojistitelů.

Činnost škodních zástupců je sice stanovena zákonem a mezinárodními smlouvami, v praxi však mnohdy záleží na osobních vazbách mezi specializovanými pracovníky pojišťoven, ve složitějších případech není právo úplně jednoznačné a pak přichází na řadu dohoda mezi účastníky, kterou škodní zástupce zprostředkovává. Určitá improvizace je tedy nutnou součástí výkonu funkce škodního zástupce.

Autor: Pavel Řeha

Zeptejte se na škodního zástupce v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.