Kdy volat policii k dopravní nehodě

Dopravní nehoda se škodou nad 100 tis. Kč
Dopravní nehoda se škodou nad 100 tis. Kč

Pokud dojde k některé z následujících situací, nestačí vypsat záznam o nehodě, ale je třeba volat policii:

  • škoda na vozidlech zjevně překročila 100 000 Kč,
  • došlo ke zranění některého z účastníků,
  • došlo ke škodě na majetku třetího subjektu (např. svodidla),
  • policii rovněž voláme, když viník nehody odmítá uznat zavinění a podepsat záznam o nehodě.

Policie zdokumentuje rozsah škod, pokud účastníci sepsali i záznam o nehodě, potvrdí ho policejním razítkem, a sepíše o nehodě protokol, který je vložen do databáze České kanceláře pojistitelů, kde k němu mají přístup likvidátoři pojišťoven. Je-li viník nehody jasný, policejní protokol je označen jako pravomocný a může rovnou sloužit jako důkaz pro odškodnění z povinného ručení.

Pokud ovšem viník nehody na místě jasný není, nebo pokud je některý z účastníků podezřelý z trestného činu (alkohol), policie předá věc buď do správního řízení územně příslušné obci s rozšířenou působností, nebo v případě trestného činu státnímu zástupci (věc pak pokračuje soudním řízením). V tomto případě je policejní protokol označen jako nepravomocný s informací o předání příslušnému orgánu.

Správní řízení u obce s rozšířenou působností musí být ukončeno do jednoho roku od události, jinak je odloženo bez rozhodnutí. Zde je třeba uvést, že odložení bez rozhodnutí v žádném případě nezprošťuje viníka odpovědnosti za způsobenou škodu – pojišťovna provádí vlastní šetření k určení objektivní odpovědnosti a výsledek správního řízení pro ni není podstatný.

Skutečnost, že viník nehody byl pod vlivem alkoholu, má vliv pouze na uplatnění regresu proti němu (dle § 10 zákona 168/1999 má pojistitel právo v tomto případě na úhradu toho, co za něho plnil), a případné soudní řízení nemá odkladný účinek na samotné plnění.

Autor: Pavel Řeha

Zeptejte se na to, kdy volat k dopravní nehodě policii, v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.