Nehoda nepojištěného vozidla

Dopravní nehoda
Dopravní nehoda

Provozování vozidla bez povinného ručení je vysoce riziková záležitost. Každý, kdo neuzavře na své vozidlo smlouvu o pojištění odpovědnosti, páchá správní delikt, za který mu může být ve správním řízení u územně příslušné obce s rozšířenou působností vyměřena pokuta ve výší 5 000 – 40 000 Kč. Pokud navíc vozidlo zůstává nepojištěné déle než 14 dní, je vymazána i jeho registrace.

Vozidlo je nepojištěné i v situaci, kdy pojistník sice smlouvu uzavřel, ale ve stanovené lhůtě 1 měsíce neuhradil pojistné. Smlouva je pak stornována a vozidlo, i když má zdánlivě platnou Zelenou kartu, je nepojištěné a vymazané z registru.

Pokud vozidlo za této situace způsobí škodu, je poškozený odškodněn z Garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP), která věc řeší prostřednictvím likvidační společnosti Contin. Vyplacené pojistné plnění je pak regresováno majiteli nepojištěného vozidla. Jelikož částky mohou v případě škody na zdraví dosahovat až miliónů korun, může opomenutí povinného ručení dovést majitele až k exekuci.

ČKP poskytuje plnění i za škodu způsobenou zahraničním nepojištěným vozidlem, částka je pak regresována příslušné národní kanceláři.

V případě, že nehodu způsobí nezjištěné vozidlo, hradí ČKP pouze škodu na zdraví. Pouze pokud dojde zároveň se škodou na zdraví ke škodě na majetku přesahující 10 000 Kč, hradí ČKP i tuto škodu.

Nepojištěné vozidlo se nesmí nacházet na veřejné komunikaci. I samovolným rozjetím vozidla totiž může být způsobena škoda, která je normálně likvidní z povinného ručení. Jelikož tímto způsobem dochází i k nehodám se smrtelnými následky, je pro majitele vysoce rizikové i ponechání nepojištěného vozidla na silnici. Pokud tedy někdo již nechce provozovat vozidlo vyřazené z registru, je nejrozumnějším řešením jeho fyzická likvidace.

Autor: Pavel Řeha

Zeptejte se na kategorie vozidel s povinným ručením v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.