Problematika tahače a návěsu

Problematika tahače a návěsu
Problematika tahače a návěsu

V praxi se často setkáváme s případy, kdy nehodu způsobí souprava tažného a vlečného vozidla. Prakticky ve všech zemích (s výjimkou Německa) se v takovém případě škoda platí z povinného ručení tažného vozidla, a to i když byla škoda fakticky způsobena návěsem (např. při couvání nebo odpadnutí předmětu z návěsu).

Je tedy velmi důležité do záznamu o nehodě vyplnit obě vozidla soupravy. Při pohledu zezadu totiž bývá vidět pouze registrační značka návěsu, který však při likvidaci škody nehraje roli, a značka tahače zůstane neznámá, což může způsobit (v případě nespolupráce pojištěného) znemožnění celé likvidace. Tahač i návěs mají často různé majitele a bývají pojištěny u různých pojišťoven, pojišťovna návěsu tedy logicky likvidaci z jeho povinného ručení odmítne.

Rozlišení tahače a návěsu podle formátu registrační značky je v Česku bohužel nemožné. Při vypisování záznamu o nehodě je tedy nutné zkontrolovat, zdali jsou obě vozidla zapsaná správně. Totéž platí i pro registrace z Německa, Rakouska a Polska. Na Slovensku je možné rozlišit vlečné vozidlo dle předposledního písmene na registrační značce, které je vždy Y.

Další země, kde je odlišný formát registrace pro návěsy, jsou:

 • Itálie – nově registrované návěsy (od roku 2013) mají značky začínající vždy písmenem X. Povinnost uvádět vedle značky návěsu i repliku značky tahače, která se týkala návěsů starších registrací začínajících písmenem A, už neplatí.
 • Španělsko – značka návěsu vždy začíná dodatkovým písmenem R a má červenou barvu. Zároveň musí návěs nést i repliku značky tahače.
 • Portugalsko – značky pro návěsy mají absolutně odlišný formát od běžných značek. Na rozdíl od jednotné řady pro běžné značky jsou vydávány podle okresů, za okresním kódem je prosté pořadové číslo
 • Belgie – značka návěsu vždy začíná písmenem Q
 • Nizozemsko – značka návěsy vždy začíná písmenem O
 • Dánsko a Norsko – značka návěsu má za dvěma písmeny pouze 4 číslice, tedy o jeden znak méně než běžná značka
 • Finsko – značka návěsu začíná vždy písmenem W
 • Estonsko – v bloku tří písmen na značce je vždy první Y
 • Lotyšsko – značka návěsu začíná místo dvěma pouze jedním písmenem
 • Litva – značka návěsu začíná místo třemi pouze dvěma písmeny
 • Maďarsko – značka návěsu začíná vždy písmenem X nebo W
 • Bulharsko – předposlední písmeno na značce návěsu je vždy E
 • Řecko – zcela odlišný formát od běžných značek, písmeno P následované pořadovým číslem
 • Srbsko – značka návěsu má obrácený formát, okresní kód až na konci
 • Ukrajina – předposlední písmeno na značce návěsu je vždy X

Likvidace škody z návěsu (pokud byl spojen do soupravy s tažným vozidlem) je možná pouze v Německu, kde se obě vozidla podílejí na odškodnění 50 %. Pokud je tedy tahač neznámý, je možné uplatnit nárok z návěsu a pojistitel návěsu škodu vyplatí (polovinu pak regresuje pojistiteli tahače, pokud se ho podaří zjistit). Obdobná situace je ve Španělsku, kde je ale poměr zodpovědnosti za škodu 70 % pro tahač a 30 % pro návěs.

Autor: Pavel Řeha

Zeptejte se na problematiku tahače a návěsu v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.