Zánik povinného ručení

Povinné ručení může dle § 12 zákona č. 168/1999 Sb. zaniknout těmito způsoby:

  • oznámením pojistníka o změně vlastníka vozidla – prodávající často zapomene odhlásit povinné ručení na pobočce pojišťovny a pak se diví, když po něm pojišťovna požaduje nahlášení pojistné události, o níž nic neví. Změna vlastníka neukončuje smlouvu automaticky, pojišťovna musí být o této změně informována,
  • zánikem vozidla nepodléhajícího registraci – to je asi nejproblematičtější kategorie: jedná se o různá vozidla nesloužící primárně k dopravě (malotraktory, různé pracovní stroje), které po různých amatérských úpravách mohou existovat prakticky věčně,
  • vyřazením vozidla z registru,
  • odcizením vozidla, resp. okamžikem nahlášení odcizení vozidla policii. Česká právní úprava chrání provozovatele vozidla, v některých jiných zemích (např. v Polsku), je zase upřednostněn zájem případného poškozeného (povinné ručení odcizením vozidla nezaniká, takže poškozený se může obrátit na pojišťovnu, v Česku je odkázán na soudní vymáhání na pachateli odcizení),
  • nezaplacením pojistného v dohodnuté (většinou měsíční) lhůtě. Nepojištěné vozidlo pak jezdí se Zelenou kartou, která vypadá jako platná,
  • dohodou (zákon obsahuje i možnost výpovědi dle § 800 starého Občanského zákoníku, ten už je ale neplatný),
  • uplynutím sjednané doby pojištění.

Jak již uvedeno výše, je pojistník povinen pojišťovně ohlásit jakoukoliv změnu vlastnictví vozidla, jeho zánik, vyřazení nebo odcizení a odevzdat v těchto případech Zelenou kartu. Pojistiteli náleží pojistné do konce kalendářního měsíce, kdy došlo k zániku povinného ručení, zbývající pojistné se vrací.

Autor: Pavel Řeha

Zeptejte se na zánik povinného ručení v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.