Jak postupovat při dopravní nehodě

Dopravní nehoda
Dopravní nehoda

Dopravní nehoda, zvláště ta nezaviněná, je vždy velmi nepříjemná událost. Po odeznění prvotního šoku a zapuzení crash hunterů je třeba myslet na náhradu vzniklé škody.

Pokud při nehodě nedošlo ke zranění a škoda zjevně nepřesahuje 100 000 Kč, není nutné volat policii. Co je ale nutné v každém případě, je vyplnění záznamu o nehodě a zjištění pojistitele viníka nehody. To je nutné zejména tehdy, kdy nemáme vlastní havarijní pojištění a budeme uplatňovat náhradu z jeho povinného ručení.

Každé vozidlo, pohybující se v silničním provozu, musí mít uzavřeno povinné pojištění odpovědnosti za škodu, tzv. povinné ručení. Dokladem o jeho uzavření je Zelená karta, kterou každý musí mít u sebe ve vozidle a ze které je patrné, který pojistitel ji vydal.

POZOR! Zelená karta může vypadat jako platná i když pojištění platné není – v případě, když viník uzavřel smlouvu s pojistitelem a do stanovené lhůty neuhradil pojistné, je smlouva po měsíci stornována a vozidlo nepojištěné, aniž by to bylo na Zelené kartě poznat. Je tedy vždy nutné ověřit platnost smlouvy přímo u pojistitele.

Po zjištění pojistitele viníka a vyplnění záznamu o nehodě, který jasně dokládá jeho zavinění, tedy můžeme přikročit k uplatnění nároku u jeho odpovědnostního pojistitele.

Pokud dojde k některé z následujících situací, nestačí vypsat záznam o nehodě, ale je třeba volat policii:

  • škoda na vozidlech zjevně překročila 100 000 Kč,
  • došlo ke zranění některého z účastníků,
  • došlo ke škodě na majetku třetího subjektu (např. svodidla),
  • policii rovněž voláme, když viník nehody odmítá uznat zavinění a podepsat záznam o nehodě.

Postup při takové nehodě řeší náš článek Kdy volat policii k dopravní nehodě.

Autor: Pavel Řeha

Zeptejte se na to, jak postupovat při dopravní nehodě, v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.