Správní řízení u obce s rozšířenou působností

Pokud není viník nehody stanoven na místě a ani dopravní inspektorát policie do jednoho měsíce nehodu neuzavře, je postoupena do správního řízení místně příslušnému dopravnímu odboru obce s rozšířenou působností. Účastníci nehody jsou předvoláni na obec k ústnímu projednání. Pokud se oba (všichni) dostaví, má odbor dopravy povinnost do jednoho roku od přestupku vydat rozhodnutí. Ve většině případů se ovšem jeden z účastníků (zpravidla ten, který by byl určen viníkem) správnímu řízení vyhýbá a kalkuluje s promlčením. Pokud se totiž přestupek do roku od nehody projednat nepodaří, je věc odložena bez rozhodnutí.

Tento postup ale nemá vliv na rozhodnutí o náhradě škody u pojišťovny, která šetří okolnosti nehody nezávisle na správním orgánu. Pojišťovna není výsledkem správního řízení nijak vázána a může rozhodnout odlišně. Pojištěný často odmítá plnění ze svého povinného ručení na základě faktu, že se mu pomocí různých odkladů podařilo správní řízení odložit ad acta. Vyskytla se dokonce i situace, kdy se evidentní viník nehody domáhal plnění po pojišťovně protistrany, a jako důkaz předložil rozhodnutí o promlčení správního řízení. Takové pokusy jsou však předem odsouzeny k neúspěchu.

Pokud je některý z účastníků nehody pod vlivem návykové látky (a nemusí to být jen viník), je věc postoupena do správního řízení automaticky (za předpokladu, že nejde rovnou o trestný čin – viz článek Alkohol a drogy za volantem). V takovéto situaci je odmítání plnění pojišťovnou (s argumentem, že správní řízení dosud není ukončeno) zcela nesmyslné a evidentně protiprávní.

Stává se, že ani správní řízení viníka nehody neurčí – výpovědi účastníků mohou být natolik protichůdné a důkazy natolik nedostatečné, že šetření nehody skončí bez výsledku. V takovém případě se mohou účastníci setkat opět u soudu, ale nedostatek důkazů bude problém i tam.

Pokud se žádným způsobem nepodaří prokázat zavinění některého z účastníků, pojišťovna věc uzavře bez plnění a vlastní škodu si každý hradí sám. To je dobré si uvědomit už u nehody a snažit se zajistit co nejvíce důkazů přímo na místě (sepsat záznam o nehodě, pořídit fotodokumentaci, kontaktovat svědky). Co bylo zanedbáno u nehody, totiž už nelze dodatečně napravit.

Autor: Pavel Řeha

Zeptejte se na správný řízení u obce s rozšířenou působností v diskuzním fóru na Po dálnici.cz.