Archiv štítku: záznam o dopravní nehodě

Správní řízení u obce s rozšířenou působností

Pokud není viník nehody stanoven na místě a ani dopravní inspektorát policie do jednoho měsíce nehodu neuzavře, je postoupena do správního řízení místně příslušnému dopravnímu odboru obce s rozšířenou působností. Účastníci nehody jsou předvoláni na obec k ústnímu projednání. Pokud se oba (všichni) dostaví, má odbor dopravy povinnost do jednoho roku od přestupku vydat rozhodnutí. Ve většině případů se ovšem jeden z účastníků (zpravidla ten, který by byl určen viníkem) správnímu řízení vyhýbá a kalkuluje s promlčením. Pokud se totiž přestupek do roku od nehody projednat nepodaří, je věc odložena bez rozhodnutí.

Pokračování textu Správní řízení u obce s rozšířenou působností